Technologia odparowywania

Wyparka z opadającym filmem cieczy

Najpowszechniej stosowana wyparka w przemyśle przetwórczym. Pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z wirówką odśrodkową umieszczoną wokół lub z boku.

Wyparka z opadającym filmem cieczy o wydajności do 150 t/godz. i stosunkowo niewielkiej powierzchni zabudowy jest najczęściej stosowanym rodzajem wirówki w przemyśle przetwórczym.

Szczególnie dobrze nadaje się do produktów wrażliwych na temperaturę, cieczy o niewielkiej zawartości frakcji stałej oraz niskiej i umiarkowanej tendencji do inkrustacji.

Cechy szczególne

 • Najlepsza jakość produktu.
  Dzięki łagodnemu odparowaniu, zwykle w warunkach podciśnienia, i wyjątkowo krótkim okresom przebywania produktu w wyparce z opadającym filmem cieczy.
 • Wysoka wydajność energetyczna.
  Ze względu na wielostopniowy układ lub ogrzewanie przez termiczną lub mechaniczną kompresję pary.
 • Wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego.
  Dzięki elastycznej konstrukcji strony grzewczej wyparka może być ogrzewana strumieniem powietrza odlotowego lub gorącą wodą.
 • Proste sterowanie procesem i automatyzacja.
  Ze względu na małą zawartość cieczy szybko reaguje m.in. na zmiany w dostawie energii, podciśnienia, ilości nadawy, stężenia itd.
 • Elastyczne działanie.
  Szybkie uruchamianie i łatwe przełączanie z trybu operacyjnego na tryb czyszczenia, a także proste zmiany produktu.

Zasada działania

Zasada działania wyparki z opadającym filmem cieczy

Ciecz, która ma zostać zagęszczona, dostarczana jest do górnej części rurek grzewczych i rozprowadzana w taki sposób, aby spływała wewnątrz ścian rurek. 

Film cieczy zaczyna wrzeć za sprawą ogrzewania zewnętrznego rurek grzewczych i zostaje w rezultacie częściowo odparowany. Przepływ w kierunku do dołu początkowo spowodowany przez grawitację zostaje wzmocniony przez równoległy przepływ ku dołowi powstałych oparów.

Pozostały film cieczy i opary są oddzielane w dolnej części komory grzejnej oraz w zamontowanym wokół lub z boku separatorze odśrodkowym. Istotne jest, aby cała powierzchnia grzejna z filmem, a szczególnie jej dolna część, była równomiernie i wystarczająco zwilżona cieczą. W przeciwnym razie suche miejsca spowodują inkrustację i powstawanie osadów. 

Aby zapewnić całkowite zwilżenie, ważny jest wybór odpowiedniego systemu rozprowadzania w głowicy wyparki z opadającym filmem cieczy. Szybkość zwilżania wzrasta dzięki użyciu dłuższych rurek grzewczych, dzielących wyparkę z opadającym filmem cieczy na klika działów lub umożliwiających ponowną cyrkulację produktu.

wyparka-z-opadającym-filmem-cieczy-schemat pracy
rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.