Systemy gromadzenia danych Data Capture System ZEVODAT-flash™

System gromadzenia danych dla floty cystern

System gromadzenia danych dla floty cystern

ZEVODAT-flash™ to urządzenie elektroniczne stosowane do wskazywania, zapisu danych, sterowania oraz przesyłania zmierzonych wartości, takich jak masa, objętość, temperatura itp. Funkcje sterowania komponentami systemu pomiarowego, takimi jak pompa, zawory, i urządzenie do próbkowania są już wbudowane w to urządzenie.

Interfejs drukujący ma dodatkową opcję wydruku wszystkich danych istotnych dla dostawcy.

Wszystkie z opisanych funkcji ZEVODAT-flash™ są z reguły wymagane przy odbieraniu mleka przez cysterny.

 

Cechy

 

 • Wyświetlacz graficzny do równoczesnego wskazywania np. ilości, temperatury i dostawcy 
 • Graficzna wizualizacja procesu czyszczenia 
 • Doskonały kontrast z szerokim kątem wyświetlania 
 • Sterowanie eliminatorem powietrza i monitorowanie go 
 • Standardowa identyfikacja dostawcy za pomocą GPS 
 • 3000 odbiorów i do 100 tras (pamięć danych do 2 GB) 
 • Wszystkie wyjścia są odporne na zwarcia 
 • Tryb obsługi za pomocą menu i klawiszy ekranowych 
 • Przyjazny dla użytkownika dzięki dużym, kolorowym przyciskom 
 • Pobieranie danych dostawcy (np. danych laboratoryjnych) 
 • Sterowanie procesem czyszczenia na miejscu (CIP) i monitorowanie tego procesu 
 • Zmiana języka w wersji podstawowej z niemieckiego na angielski 
 • Pamięć długotrwała kopii zapasowej danych do 3 miesięcy 

Opcje

 • Gniazdo do transferu danych przez kabel 
 • Drukarka typu EPSON TM88 lub typu DI-PRINT™ 
 • Urządzenie do próbkowania dla próbek indywidualnych lub z danej trasy 
 • Skaner kodów kreskowych do identyfikacji próbek 
 • Skaner kodów kreskowych do identyfikacji dostawców 
 • Wbudowany modem do transferu danych za pomocą GSM lub GPRS 
 • Funkcja rozszerzenia o zaprogramowane języki 
 • Przyłącze do zdalnego wskazywania i sterowania 
 • Możliwa rozbudowa sprzętowa (Profibus, Bluetooth) do różnych zastosowań 

Oprogramowanie RATZ™

W pakiecie z ZEVODAT-flash™ GEA oferuje nowo opracowane oprogramowanie RATZ™ — narzędzie zdalnego dostępu do ZEVODAT-flash™. W połączeniu z technologią transferu danych GSM lub GPRS narzędzie RATZ™ umożliwia niezwłoczne nawiązanie połączenia z każdą cysterną mleka. Oznacza to, że można równocześnie monitorować aktualny status procesu odbioru oraz uzyskać dostęp do procedury z biura, gdy jest to konieczne. Dzięki zdalnemu transferowi nowych sekwencji programu (aktualizacji oprogramowania) bezpośrednio do cysterny, ta nowa technologia daje istotną przewagę konkurencyjną. RATZ™ — nowa funkcja oferująca nowe możliwości serwisowania i konserwacji.