Systemy sterowania i sprzężenia zwrotnego Proximity Switch Holders

INA, LAT i złącze 0

INA — Uchwyt na łącznik zbliżeniowy montowany na siłowniku

Uchwyt na łącznik zbliżeniowy M12×1 INA
Uchwyt na łącznik zbliżeniowy M12×1 INA

Uchwyt na łącznik zbliżeniowy M12×1 (INA) umożliwia stosowanie czujników sprzężenia zwrotnego ponad siłownikiem. Uchwyt na łączniki zbliżeniowe posiada gotowe otwory M12×1, które umożliwiają optymalne ustawienie czujników. Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem daje sprzężenie zwrotne o pozycji zaworu.

 

LAT — Przekładka na 2 łączniki zbliżeniowe M12×1

LAT — Przekładka na 2 łączniki zbliżeniowe M12×1
LAT — Przekładka na 2 łączniki zbliżeniowe M12×1

Sprzężenie zwrotne w przekładce jest preferowanym rozwiązaniem zawsze, gdy systemy sterowania i sprzężenia zwrotnego nie mogą zostać zastosowane (np. w zaworach z siłownikiem manualnym lub zatyczką dwupozycyjną (cylinder)).

Złącze 0

Złącze 0
Złącze 0

Złącze 0 można zastosować jako alternatywę dla systemów sprzężenia zwrotnego, jeżeli niepożądane są żadne czujniki sprzężenia zwrotnego powyżej siłownika. Złącze O jest dostępne w wersji metrycznej i calowej.