Technologia próżniowa Połączone systemy parowych pomp strumienicowych i pomp LRVP

Połączone systemy parowych pomp strumienicowych i pomp LRVP (pomp próżniowych o pierścieniu cieczowym), często nazywane systemami hybrydowymi, oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do tworzenia i utrzymywania podciśnienia.

Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Strumienicowe pompy próżniowe są wykorzystywane do tworzenia i utrzymywania podciśnienia w wyparkach, suszarkach, instalacjach do destylacji i rektyfikacji oraz w procesach suszenia przez wymrażanie, polikondensacji, odgazowywania i dezodoryzacji.

Ten rodzaj urządzeń składa się głównie z pomp próżniowych i skraplaczy albo z połączenia z innymi pompami podciśnienia, takimi jak pompy próżniowe o pierścieniu cieczowym.

Tryb działania

Zwykle wielostopniowe pompy próżniowe używane są do ciśnienia ssania poniżej 100 mbar. W celu bardziej efektywnego wykorzystania energii czynnik napędowy i związki kondensujące są skraplane pomiędzy dwoma stopniami.

Ciśnienie skraplania zależy od temperatury czynnika chłodzącego i cech czynnika napędowego. W przypadku użycia pary wodnej jako czynnika napędowego i dostępności wody chłodzącej w temperaturze 25°C ciśnienie będzie wynosić około 60 mbarów.

Skraplacze powierzchniowe są zwykle preferowane jako skraplacze pośrednie, aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia wody chłodzącej czynnikiem ssącym.

 

Zalety

  • Prosta konstrukcja
  • Bezpieczeństwo użytkowania
  • Niskie zużycie i minimalne potrzeby konserwacji
  • Odporność na korozję przy użyciu odpowiedniego materiału
  • Dostawa we wszystkich materiałach użytych w urządzeniu
  • Możliwość użycia do przepływów zasysanego powietrza o prędkości od 10 m3/godz. do 2 000 000 m3/godz.
  • Odpowiednie przy podciśnieniu do 0,01 mbar (abs.)
  • Napęd za pomocą pary wodnej lub innej pary, przy ciśnieniu powyżej atm. i poniżej atm.
  • Możliwość połączenia z mechanicznymi pompami podciśnienia