GEA Service – Jesteśmy razem z Tobą

GEA SAFEXPERT®

Innowacyjna diagnostyka procesowa oraz usługi doradcze.

Bezpieczeństwo żywności i jakość produktu to fundamenty biznesu. Należy stawić czoła wyzwaniu i zabezpieczyć markę za pomocą rozwiązania SAFEXPERT® od GEA.

Odkrywamy korzyści:

 • Zapewnienie jakości produktu na poziomie premium oraz eliminacja zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa produktu z pomocą GEA — jej sprzętu, doświadczenia, know-how oraz innowacyjnych, nieinwazyjnych technologii inspekcji.
 • Doskonalenie i optymalizacja wydajności sprzętu oraz systemu mycia na miejscu (CIP) za sprawą 40-letniego doświadczenia GEA na rynku pomaga odnaleźć właściwą równowagę pomiędzy skalą produkcji, oszczędnością a skutecznym zarządzaniem bezpieczeństwem żywności.
 • Twórz raport na temat higieny instalacji, przekazując strategiczne zalecenia dotyczące konserwacji sprzętu oraz optymalizacji mycia na miejscu (CIP), aby zapobiec zanieczyszczeniu oraz konieczności wycofywania produktu.
 • Ochrona marki i pomoc w zachowaniu lojalności klientów.

Strażnicy jakości produktu

SAFEXPERT – diagnoza zanieczyszczeń

Wiemy, że wygląd, zapach, tekstura i okres przydatności do spożycia produktów decydują o jakości marki, której klienci oczekują i wymagają. Osiągnięcie tego standardu z zachowaniem najwyższego poziomu higieny i minimalizacją przestoju stanowi ciągłe wyzwanie. Właśnie w tym pomaga rozwiązanie SAFEXPERT®, w ramach którego wykorzystujemy naszą praktyczną wiedzę do diagnozowania przyczyn źródłowych istniejących problemów technologicznych, eliminowania ich oraz zapobiegania zanieczyszczeniu w przyszłości.

Ochrona marki. Poprawa sprzedaży.

SAFEXPERT – diagnostyka dotycząca mycia na miejscu (CIP) i poza obszarem roboczym (COP)

GEA SAFEXPERT® oferuje kompleksowy program obejmujący usługi diagnostyczne oraz doradcze, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo produktu, zoptymalizować procesy oraz zabezpieczyć jakość produktu przed wszelkimi formami zanieczyszczenia. Dzięki współpracy z GEA można pozostać o krok przed konkurencją, osiągnąć szybki zwrot z inwestycji oraz zachować satysfakcję klienta i lojalność wobec marki za sprawą wysokiej jakości produktu oraz dłuższej przydatności do spożycia.

Bezpieczeństwo produktu przede wszystkim

SAFEXPERT – walka z zanieczyszczeniami, systemy mycia na miejscu (CIP) i poza obszarem roboczym (COP), detekcja mikrobów

SAFEXPERT® to realizowany przez GEA dożywotni program serwisowy, dzięki któremu można dzisiaj i w przyszłości zadbać o instalację, osiągając jednocześnie zamierzone wskaźniki KPI pod względem jakości i bezpieczeństwa, wydajności oraz higieny instalacji. Łącząc diagnostykę instalacji z zabiegami higienicznymi i ciągłymi działaniami prewencyjnymi, stoimy na straży jakości oraz bezpieczeństwa produktu.

SAFEXPERT® oraz branża farmaceutyczna

SAFEXPERT – jakość i bezpieczeństwo w branży farmaceutycznej

W przemyśle badań i produkcji farmaceutycznej zapewnienie bezpieczeństwa i jakości leków w postaci płynnej ma nadrzędne znaczenie.

GEA SAFEEXPERT® oferuje usługę niezbędną do utrzymania najwyższych standardów higieny, kontroli mikrobiologicznej oraz skuteczności procesu. Ogranicz ryzyko związane z procedurami i zoptymalizuj wydajność instalacji oraz wyposażenia dzięki naszej ofercie, która jest przyjazna dla środowiska i zgodna z dobrymi praktykami produkcyjnymi. Od zapobiegania występowaniu biofilmów po identyfikowanie gatunków bakterii w urządzeniach — SAFEEXPERT® pomaga chronić higienę zakładu i produktów... oraz zdrowie pacjentów.

Nasza usługa SAFEXPERT® obejmuje następujące obszary:

SAFEXPERT – aktualizacja dotycząca kontroli poziomu higieny
 • Kontrola higieny instalacji w ujęciu 360°.
 • Usługa zatwierdzania bezpieczeństwa żywności.
 • Usługa walidacji i optymalizacji skuteczności czyszczenia oraz sterylizacji na miejscu (CIP i SIP).
 • Monitorowanie środowiska mikrobiologicznego oraz usługa walidacji.
 • Usługa diagnostyki pod kątem zanieczyszczenia sprzętu.
 • Usługa ustalania wzorca dla produkcji oraz systemu CIP oraz kontrola wskaźników KPI. 
 • Usługa kontroli zapobiegawczej oraz kontroli jakości produktu.

Analiza scenariuszy produkcyjnych u klientów

GEA SAFEXPERT® — Analizy scenariuszy produkcyjnych u klientów w celu zapewnienia spójnych i długoterminowych wyników
Przedsiębiorstwa mleczarskie na świecie

Scenariusz 1 — Rozwiązywanie nieznanych przyczyn wycofania produktu i strat produkcyjnych.

Rozwiązywanie nieznanych przyczyny wycofania produktu i strat produkcyjnych

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności: Identyfikacja głównych obszarów zanieczyszczenia oraz diagnoza przyczyn źródłowych zanieczyszczenia wraz z „mapowaniem żywej mikroflory” i „mapowaniem procesu”.
 2. Usługa zapewnienia higieny: Przywrócenie początkowych warunków higienicznych w zakładzie wraz metodami czyszczenia mieszankami w systemach CIP oraz na powierzchniach otwartych. GEA zaleca dostosowywanie bieżących protokołów czyszczenia na miejscu (CIP) i poza miejscem obsługi (COP).
 3. Usługa zapewnienia wydajności: Wraz z zespołem ds. kontroli jakości należy ustalić wskaźniki KPI, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia oraz obniżenia standardu kontroli jakości. Profilaktyczne usuwanie drobnoustrojów i biofilmu raz w miesiącu.


Korzyści dla klienta:

 • Głębsze zrozumienie procesu produkcji i słabych stron: czyli gdzie i dlaczego.
 • Drastyczne obniżenie przypadków występowania niezgodnych produktów.
 • Sprzęt w 100% kontrolowany pod kątem zanieczyszczeń za pomocą konserwacji prewencyjnej.
 • Przywrócenie 11% produkcji całkowitej o równowartości 6,8 milionów euro rocznie.
 • Znaczne obniżenie skali wykorzystania gorącej wody i detergentów.

Scenariusz 2 — Usuwanie zapachu i modyfikacja tekstury w celu podniesienia jakości produktu końcowego.

Usunięcie zapachu i modyfikacja tekstury w celu podniesienia jakości produktu końcowego

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności: Analiza procesu kontroli jakości u klienta oraz „zamapowanie procesu” we współpracy z zespołem produkcyjnym w celu zdiagnozowania głównej przyczyny zmiany jakości produktu.
 2. Usługa zapewnienia higieny: Modyfikacja aktualnych warunków produkcji partiami, czasu przechowywania oraz dostosowanie protokołu mycia na miejscu (CIP). Optymalizacja kontroli jakości metodami próbkowania i pomiaru mleka surowego.
 3. Usługa zapewnienia wydajności: Ustalenie konkretnego cotygodniowego systemu kontroli jakości na potrzeby procesu fermentacji.

Korzyści dla klienta:

 • Wspaniała nauka na temat procesów produkcji, kluczowe etapy produkcji: jak i dlaczego.
 • Pierwszorzędna jakość materiału, ponad 99% skuteczność podczas testu w warunkach skrajnych.
 • Produkt końcowy o dobrym wyglądzie, konsystencji i smaku dla zadowolonego klienta.

SCENARIUSZ 3 — Zmniejszenie zużycia wody z pomocą wysokiego poziomu higieny i wydajnej produkcji.

Zmniejszenie zużycia wody z pomocą wydajnej higieny i produkcji

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności: Identyfikacja strat wody oraz obszarów „wąskiego gardła” na liniach technologicznych.
 2. Usługa procesowa: Dostosowanie i udoskonalenie systemu czyszczenia oraz ponowne zaprojektowanie systemu mycia na miejscu (CIP) w celu udoskonalenia mechanicznego procesu czyszczenia. Wprowadzenie technologii RO (odwróconej osmozy) na potrzeby odzyskiwania wody z serwatki.
 3. Usługa zapewnienia wydajności: Wprowadzenie dodatkowych czujników w celu zarządzania systemem kontroli. Wprowadzenie metody Water Pinch na obszarach kontroli oraz nowego procesu odzysku wody procesowej.

 

Korzyści dla klienta:

 • Zmniejszenie zużycia wody o 6%, co stanowi równowartość 95 tys. EUR/rocznie.
 • Stworzenie alternatywnego dopływu wody pozyskiwanej z serwatki, który może dostarczyć niemal 35% wykorzystywanej w zakładzie wody produkcyjnej.
Firmy przetwarzania napojów i alkoholi

SCENARIUSZ 1 — Znalezienie przyczyny źródłowej powstania białego, lepkiego osadu nieznanego pochodzenia.

Znalezienie przyczyny źródłowej powstania białego, lepkiego osadu nieznanego pochodzenia

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności: znalezienie źródła zanieczyszczenia poprzez analizę jakości surowców, jakości wody procesowej oraz przeprowadzenie inspekcji higienicznej na zaworach i urządzeniach stosowanych w procesie.
 2. Usługa procesowa:modyfikacja istniejącego programu mycia na miejscu (CIP) dla systemu filtracji oraz linii procesowej i wymiana wszystkich uszczelek zaworów.
 3. Usługa zapewnienia wydajności: Wzorcowy system pozwalający realizować wskaźniki KPI dotyczące higieny oraz tworzyć plan konserwacji zapobiegawczej z pomocą usługi GEA.

Korzyści dla klienta:

 • Oszczędność 2 milionów euro dzięki ograniczeniu strat produktowych, uniknięcie przypadków wycofania produktu. Ocalona reputacja i wiarygodność firmy oraz zachowanie lojalności konsumentów.
 • Nowe wskaźniki KPI dotyczące kontroli jakości, które pozwalają skuteczniej monitorować produkt, znacznie ograniczać ryzyko zanieczyszczenia oraz w pełni kontrolować higienę procesu.
Firmy przetwórstwa mięsa

SCENARIUSZ 1 – kontrola zakażenia bakterią listerii w instalacji, aby uniknąć reklamacji konsumentów oraz wydłużyć okres ważności produktu.

Kontrola zanieczyszczenia listerią w instalacji

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności:zdiagnozowanie źródłowej przyczyny zakażenia, skanowanie dystrybucji mikrobowej oraz analiza metagenetyczna pomogły zidentyfikować zakażoną powierzchnię.
 2. Usługa zapewnienia higieny:5-dniowe oczyszczanie mikrobiologiczne z zastosowaniem zaleconego przez GEA programu higieny oraz bioaktywnego środka czyszczącego. Testy starzenia wykonane przed czyszczeniem i po nim w celu potwierdzenia dłuższego okresu przydatności.
 3. Usługa zapewnienia wydajności:cokwartalne czyszczenie mikrobiologiczne oraz audyty wydajności na obszarze produkcyjnym i w magazynie.

 

Korzyści dla klienta:

 • Głębsze zrozumienie procesu roboczego, źródeł kontaminacji: czyli co i jak.
 • Jasne korzyści mikrobiologiczne w postaci pełnej kontroli nad poziomem zanieczyszczenia instalacji.
 • Dłuższy okres przydatności do spożycia, od 7 do 9 dni.
Przedsiębiorstwa farmaceutyczne na świecie

SCENARIUSZ 1 — Znalezienie nieznanego, obecnego na linii źródła zanieczyszczenia produktu stałego podawanego doustnie w celu wznowienia produkcji.

Znalezienie nieznanego źródła zanieczyszczenia w produktach stałych podawanych doustnie

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności:diagnoza źródła zanieczyszczenia z kontrolą powierzchniową oraz testem metagenetycznym w celu identyfikacji organizmów.
 2. Usługa zapewnienia higieny:Czyszczenie instalacji za pomocą zaleconego przez GEA środka odkażającego oraz bioaktywnych detergentów zgodnie z zasadami czyszczenia opisanymi w standardowych procedurach roboczych. Przeprowadzenie testu wacika oraz analiza wody do czyszczenia i spłukiwania z pomocą dobrych praktyk produkcyjnych oraz metod zatwierdzonych dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP).
 3. Usługa zapewnienia wydajności:wyniki sugerują, że ponowne zaprojektowanie systemu wody procesowej oraz zoptymalizowanie procesu czyszczenia ręcznego powinny rozwiązać problem.

 

Korzyści dla klienta:

 • Pełne zrozumienie przyczyny, źródła i lokalizacji zanieczyszczenia.
 • Bezpieczny i trwały proces przebiegający w kontrolowanym środowisku mikrobiologicznym.
 • Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu zapewnienia optymalnej wydajności i kontroli instalacji.
 • Wyeliminowanie przestojów w produkcji/ strat OPEX na poziomie 230 euro/dzień.

SCENARIUSZ 2 – Znalezienie źródła pochodzenia i przyczyny zanieczyszczenia bakterią P. glucanolyticus na linii produkcji płynnej w celu wznowienia produkcji.

Znalezienie pochodzenia oraz przyczyny zanieczyszczenia bakterią P. glucanolyticus

Rozwiązanie GEA:

 1. Inspekcja wydajności:identyfikacja źródła zanieczyszczenia poprzez przeanalizowanie projektu instalacji oraz procesu inspekcji za pomocą oceny mikrobiologicznej i kontroli biofilmu.
 2. Usługa zapewnienia higieny: Czyszczenie instalacji za pomocą zaleconego przez GEA środka odkażającego oraz bioaktywnych detergentów zgodnie z zasadami czyszczenia opisanymi w standardowych procedurach roboczych. Przeprowadzenie testu wacika oraz analiza wody do czyszczenia i spłukiwania z pomocą dobrych praktyk produkcyjnych oraz metod zatwierdzonych dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP).
 3. Usługa zapewnienia wydajności:wyniki sugerowały, że modernizacja systemu filtracji membranowej oraz optymalizacja metod sterylizacji na miejscu (SIP)/ i poza instalacją (SOP) powinny rozwiązać problem.

 

Korzyści dla klienta:

 • Pełne zrozumienie przyczyny, źródła i lokalizacji zanieczyszczenia.
 • Bezpieczny i trwały proces przebiegający w kontrolowanym środowisku mikrobiologicznym.
 • Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu zapewnienia optymalnej wydajności i kontroli instalacji.
 • Wyeliminowanie przestojów w produkcji/ strat OPEX oraz wznowienie sprzedaży.
safexpert-hygiene-process-service

GEA Insights

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.