Bedding Conditioner ZorbiSan Plus

Czystsze stado przy mniejszym nakładzie pracy

ZorbiSan jest bardzo chłonnym środkiem do pielęgnacji legowisk w gospodarstwach mlecznych, poprawia komfort krów, zamieniając ich legowiska w czystsze i suchsze miejsca.

Wyjątkowo przyjazny dla zwierząt i użytkowników

  • Składniki dopuszczone do obrotu jako pasza dla zwierząt
  • Doskonale miesza się z gnojowicą
  • Zatwierdzony do użytku jako produkt bio-owadobójczy
  • Zgodny z systemami biogazów

Wysoka chłonność wilgoci — zoptymalizowana higiena stanowiska

Boksy i wybiegi zawsze pozostają suche i czyste. Poprawia zdrowie kopyt, utrzymując je w suchości.

Ogranicza wzrost bakterii

Doskonała chłonność środka ZorbiSan Plus zapobiega wzrostowi bakterii na wilgotnych powierzchniach.

Czystsze krowy, czystsze strzyki, lepsza jakość mleka

Środek ZorbiSan Plus wchłania więcej wilgoci z gnojowicy i uryny oraz sprawia, że wymiona i strzyki są suche i czyste.

Oszczędność czasu

Doskonały środek do pielęgnacji legowisk pozwala zaoszczędzić czas podczas czyszczenia wymion przed udojem. Skład drobnocząsteczkowy, łatwo usuwalna warstwa legowiska

Mniej much, lepsza wydajność

Powstrzymuje wzrost larw much Mniejsza liczba much poprawia samopoczucie oraz dojność zwierząt.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera