Automatyczny załadunek i rozładunek liofilizatorów farmaceutycznych ALUS™ Load & Unload of Lyophilizers

Automatyczne systemy załadowczo-rozładowcze ALUS™ minimalizują ryzyko skażenia przez operatora/skażenia produktu podczas załadunku i rozładunku liofilizatora, oferując oszczędność czasu, lepszą produktywność oraz wykorzystanie najnowocześniejszych systemów monitorowania przy mniejszych kosztach operacyjnych.

Od lat 80. XX wieku GEA projektuje, produkuje i ulepsza system ALUS™, będąc jednym z pierwszych producentów, którzy opracowali tę technologię z użyciem systemów zainstalowanych na stałe (przenośnikowo-popychaczowych), jak również elastycznych systemów wózków transportowych.

ALUS™ - skuteczna, bezpieczna i niezawodna praca

System ALUS™ zaprojektowano po to, aby dać użytkownikowi maksymalną elastyczność w zakresie rozmieszczenia. To może obejmować: załadunek i rozładunek z jednej strony; załadunek i rozładunek z obydwu stron (konstrukcja przejściowa); załadunek z systemem popychająco-ciągnącym pod izolatorem lub systemami RABS; oraz załadunek z użyciem wózka transferowego pod systemami RABS. ALUS może także obejmować szeroką gamę opcji napełniarek i zakręcarek. Dostępna jest opcja ATEX. Najnowszy sprzęt ALUS™ jest nawet o 45% bardziej kompaktowy od swoich poprzedników. Ta kompaktowa konstrukcja znacznie redukuje rozmiary urządzenia, aby ograniczyć koszty budowy do minimum, umożliwiając znacznie łatwiejszą integrację w zastosowaniach dotyczących modernizacji. Nowym wózkiem transportowym ALUS™ steruje się za pomocą najnowszego bezprzewodowego panelu W-LAN. To umożliwia precyzyjne sterowanie systemem bez połączenia przewodowego. Panel bezprzewodowy jest znacznie łatwiejszy w obsłudze podczas pracy w pomieszczeniu czystym oraz łatwiejszy do wyczyszczenia niż sprzęt przewodowy. Do dziesięciu liofilizatorów może być załadowywanych i rozładowywanych przez jeden system wózka transferowego ALUS™ (w zależności od zastosowania), tak aby wraz z rozwojem systemu można było łatwo obsłużyć dodatkową produkcję. To znacznie bardziej elastyczny i opłacalny system niż zamontowany na stałe sprzęt popychająco-ciągnący.

Stacjonarny system popychająco-ciągnący

Lyophil_LYOVAC_Zintegrowane_FAT

Decyzji o zastosowaniu systemu ALUS™ dokonuje się w oparciu o wymagania dotyczące hermetyczności oraz szczegółowe dane produktu. Jeżeli konieczne jest posiadanie systemu ALUS™ w połączeniu z zamkniętym systemem RABS (cRABS) lub izolatorami, to należy zastosować zamontowany na stałe system przenośnikowo-popychaczowy. Jest przeznaczony do zastosowania nie tylko z cRABS, ale także w izolatorze. Mobilny wózek transportowy wyróżnia się elastycznością podczas załadunku kilku liofilizatorów. Formatowanie i załadunek mogą odbywać się równocześnie, co daje optymalizację procesu

Opcje hermetyzacji, automatyzacji i obsługi
Stacjonarny system popychająco-ciągnącySystem wózka transportowego
AutomatyzacjaManualnyPółautomatycznyW pełni automatycznyManualnyPółautomatycznyW pełni automatyczny
ObsługaRamyRamyTackiRamyRamyTacki
TackiTackiFiolkiTackiTackiFiolki
FiolkiKarpuleFiolkiKarpule
otwarty RABSXX  XXXX
zamknięty RABSXX
IzolatorX
 

Kluczowe funkcje

 • Wysoka wydajność z prędkością załadunku do 500 fiolek na minutę oraz prędkością rozładunku do 700 fiolek na minutę
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa operacyjnego, nawet w przypadku trudnych fiolek o stosunku średnicy do wysokości wynoszącym <3
 • Wysoka elastyczność dla różnych formatów fiolek
 • Doskonała integracja technologii ALUS™ oraz liofilizatora przez optymalną koordynację i integrację interfejsu
 • Opatentowana konstrukcja umożliwia płynne przechodzenie fiolek z systemu ALUS™ do liofilizatora
 • Większe bezpieczeństwo dzięki brakowi ruchomych części ponad otwartymi fiolkami
 • Konstrukcja zgodna z koncepcją strefową: brak napędów urządzeń w obszarze przetwarzania fiolek
 • Praca bez ramy
 • Wysokiej jakości sterylna konstrukcja z doskonałymi właściwościami przepływu laminarnego
 • Brak ruchomych części ponad otwartymi fiolkami, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo i uniknąć skażenia produktu
 • Łatwe w użyciu zintegrowane oprogramowanie

System wózka transportowego ALUS™

Lyophil_ALUS_TC

Najnowszy system wózka transportowego ALUS™ przenosi cały proces na wyższy poziom, oferując elastyczny układ, bardziej kompaktową konstrukcję oraz zaawansowany system sterowania za pomocą panelu W-LAN, łatwe dokowanie pod przepływem laminarnym, otwarty system RABS oraz możliwość rozszerzenia systemu przed dodanie dodatkowych liofilizatorów, gdy wzrosną wymogi produkcyjne. System ALUS™ minimalizuje ryzyko skażenia eliminując interwencje człowieka podczas załadunku i rozładunku liofilizatora. Automatyczne ładowanie sprawia, że cały proces staje się znacznie szybszy i umożliwia zastosowanie wyrafinowanych systemów monitoringu, aby pomóc w redukcji kosztów operacyjnych.

Opcje ALUS™

 • Identyfikowalność fiolek
 • Kontrola i sortowanie
 • Rozładunek pojedynczego rzędu
 • Popychacz wsteczny
 • Koło gwiazdowe
 • Załadunek półek na zimno

Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę odwiedzić zakładkę z opcjami na tej stronie

Dostępne opcje dla systemu ALUS™

Aby jeszcze zwiększyć produktywność automatycznych systemów załadowczo-rozładowczych (ALUS™) dostępny jest szereg opłacalnych modułowych opcji umożliwiających dopasowanie systemu do liofilizacji. Każdy moduł i komponent systemowy spełnia surowe wymogi bezpieczeństwa i regulacyjne oraz został zaprojektowany tak, aby zagwarantować optymalną jakość produktu i wysoką przepustowość.

Identyfikowalność fiolek

Lyophil_ALUS_Identyfikowalność fiolek

We współpracy z SCHOTT i HEUFT, spółka GEA opracowała rozwiązanie w zakresie identyfikowalności fiolek, które pomoże przemysłowi farmaceutycznemu wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą zwalczania fałszowania leków, zabezpieczyć prawa posiadaczy znaków handlowych i patentów, a ostatecznie chronić pacjentów.

Zapewniając wyróżniające oznakowanie i pełną identyfikowalność, w tym dane z monitorowania produktu w trakcie całego procesu liofilizacji, system oferuje także ciągła kontrolę jakości, 100% oczyszczenie linii oraz precyzyjne pobieranie próbek. 

Innowacyjny system weryfikacji kodów z HEUFT jest w pełni kompatybilny z automatycznym systemem załadowczo-rozładowczym (ALUS™) z GEA, który umożliwia pełną identyfikowalność podczas obsługiwania fiolek. Funkcje i zalety tej nowej, niezawodnej i elastycznej innowacji to m.in. 

 • zintegrowane zarządzanie danymi
 • opcje hermetyzacji (oRABS, cRABS, izolator)
 • zintegrowany czytnik kodów
 • prędkość załadunku/rozładunku odpowiednio do 400/800 opakowań/min.
 • opcje modernizacji dla istniejących linii

Aplikacja Check&Sort: Monitorowanie załadunku/rozładunku w czasie rzeczywistym w trakcie liofilizacji produktów farmaceutycznych

Lyophil_ALUS_Stół_obrotowy_w

Liofilizatory farmaceutyczne są coraz częściej wyposażone w automatyczne systemy załadowczo-rozładowcze, aby zwiększyć produktywność oraz lepiej chronić produkt i operatora przed skażeniem. Chociaż automatyczne systemy załadowczo-rozładowcze stają się coraz bardziej zaawansowane, nieprawidłowości produkcyjne stanowią pewne wyzwanie, jak np. fiolki bez zatyczek lub z nieprawidłowo umieszczonymi zatyczkami, niewłaściwe ilości napełniania lub źle zamknięte fiolki.

Takie defekty są często wykrywane dopiero podczas inspekcji po wyłączeniu urządzenia lub po kwarantannie. Chociaż tę procedurę uznaje się za bezpieczną, ma ona pewne ograniczenia. Po pierwsze systematyczne odchylenia, np. te dotyczące powtarzalnej ilości napełniania, nie mogą być zawsze wykryte podczas produkcji i mogą prowadzić do straty całej partii. Brakująca zatyczka może doprowadzić do skażenia produktu lub stworzyć zagrożenie dla operatora, jeżeli przetwarzana jest substancja o silnym działaniu.

Aby rozwiązać te problemy, Baumer i GEA pracują wspólnie nad rozwiązaniem, które nie tylko oferuje maksymalne bezpieczeństwo produktu, ale które można także zastosować w ramach modernizacji istniejących linii, umożliwiając 100% kontrolę pomiędzy napełnianiem a pakowaniem.

Spółka Baumer była w stanie skorzystać ze swojego doświadczenia w zakresie technologii czujników wizyjnych i fotokomórek, zapewniając proste, oparte na obrazie rozwiązanie dotyczące kontroli jakości, które obejmuje zintegrowane rozpoznawanie pozycji. W ten sposób fiolki niezgodne ze specyfikacją można wykryć i w niezawodny sposób odrzucić. Możliwe jest określenie do 32 różnych parametrów w czasie rzeczywistym z automatycznym dostosowaniem do zmian rozmiaru fiolek.

Jeżeli liofilizator jest załadowywany i rozładowywany po tej samej stronie, wszystkie kryteria kontroli można testować z użyciem jednego urządzenia. W przypadku konstrukcji typu przejściowego wymagane są dwa systemy inspekcji W ten sposób można uzyskać 100% identyfikowalność oraz inspekcję linii od napełniania do pakowania. Ponadto można zapisać zdjęcia wszelkich odrzuconych fiolek, aby ułatwić rozwiązywanie problemów. Jest to prosty i opłacalny system monitoringu wydajności, który jeszcze zwiększa niezawodność działania liofilizacji leków.

 

Opatentowana funkcja rozładunku pojedynczego rzędu dla automatycznych systemów załadowczo-rozładowczych

Lyophil_ALUS_Rozładunek pojedynczego rzędu
W pełni kompatybilny z wszystkimi rodzajami systemów do hermetyzacji (oRABS, cRABS, izolator) moduł rozładunku pojedynczego rzędu ALUS™ z GEA ułatwia obsługiwanie próbki z fiolki (identyfikacja i śledzenie), przezwycięża uprzednie trudności z małymi fiolkami oraz zapewnia dodatkową identyfikowalność podczas załadunku/rozładunku. Ta nowa, stosująca zasadę FIFO technologia podciśnieniowa oferuje wydajny sposób rozładunku pojedynczych rzędów fiolek z prędkością do 400 fiolek/min. i stanowi ważny krok w kierunku liofilizacji.

Popychacz wsteczny

Lyophil_ALUS_Popychacz_wsteczny

Popychacz wsteczny ALUS™ daje następujące korzyści: lepszy dostęp dla użytkownika i możliwość czyszczenia, opłacalna hermetyzacja (tylko strefa produktu musi posiadać ochronę w postaci laminarnego przepływu powietrza. Ponadto wszystkie części ruchome posiadają zabezpieczenie w postaci miecha i są w pełni zamknięte w komorze liofilizatora, ułatwiając procesy mycia w obiegu zamkniętym (CIP)/reżimu sterylizacji (SIP). Ponadto system jest w pełni zgodny z załącznikiem 1, bez żadnych części występujących ponad fiolkami w trakcie rozładunku, oraz odpowiedni do czynności hermetyzacji z płaskim przodem i izolatorem.

Koło gwiazdowe

Lyophil_ALUS_Koło_gwiazdowe

Podczas załadunku liofilizatora moduł koła gwiazdowego systemu ALUS™ służy do pozycjonowania, liczenia, a w razie konieczności zatrzymywania fiolek otrzymywanych z przenośnika dopływowego do przenośnika popychającego. Dzięki prędkościom przetwarzania do 500 fiolek na minutę, system koła gwiazdowego pozwala zarówno na oszczędność czasu, jak i kosztów oraz posiada łatwy do modyfikacji format w celu łatwej zmiany produktów.

Załadunek półek na zimno

Lyophil_ALUS_Załadunek_półek_na_zimno

Moduł ALUS™ do załadunku półek na zimno z GEA oferuje skuteczny sposób na ładowanie fiolek do wstępnie schłodzonych półek liofilizatora. Przygotowane fiolki są transportowane przez popychacz pośredni do końcowej pozycji półki w tempie do 400 fiolek na minutę. Nie są wymagane żadne dodatkowe części zamienne, a zatem nie ma dodatkowego kosztu i czasu buforowego na zmianę półek. Ponadto liczba ruchomy rzędów pakietów można swobodnie wybrać z użyciem istniejącego oprogramowania HMI.