Technologia próżniowa Pompa podciśnienia ze strumienicą powietrza

Pompy podciśnienia ze strumienicą powietrza typu lvp1 działają dzięki sprawdzonej technologii pompy pneumatycznej i są często stosowane tam, gdzie brakuje pary jako czynnika napędzającego.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

 • Sytuacje kiedy brakuje pary jako czynnika napędzającego do pompy podciśnienia ze strumienicą parową wymaganą do wytworzenia podciśnienia od 40 do 5 mbarów.
 • Kiedy dostępna jest pompa z pierścieniem cieczowym o wydajności ssania wystarczającej do obsługi powietrza napędzającego pompy ze strumienicą powietrza oraz gdy ma być wytworzone ciśnienie ssania poniżej 40 mbarów.
 • Kiedy ma być wytworzone podciśnienie od 40 do 5 mbarów i ważny jest prosty montaż z niskim kosztem kapitałowym.
 • Kiedy wymagana jest zaledwie niewielka wydajność ssania przy ciśnieniu ssania od 40 do 50 mbarów i dostępna jest woda chłodząca o niskiej temperaturze, ponieważ w tych warunkach pobór energii przez pompy podciśnienia o pierścieniu cieczowym jest względnie mały.

Tryb działania

Pompy podciśnienia ze strumienicą powietrza wykorzystują powietrze atmosferyczne jako czynnik napędzający. Ze wsparciem w postaci pompy podciśnienia o pierścieniu cieczowym wytwarzającym podciśnienie pośrednie od 50 do 100 mbarów, pompa podciśnienia ze strumienicą powietrza może osiągnąć ciśnienie ssania wynoszące 5 mbarów w zależności od konstrukcji i warunków roboczych.

Kiedy występuje kwestia niskiego poboru energii, lepiej jest połączyć pompę ze strumienicą powietrza ze skraplaczem po stronie ssania pompy podciśnienia o pierścieniu cieczowym, dzięki czemu czynnik napędzający (para) pompy pneumatycznej ulega skropleniu i nie obciąża pompy podciśnienia o pierścieniu cieczowym, jak to ma miejsce w przypadku pompy ze strumienicą powietrza.

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia