Dla produkcji na małą skalę lub produkcji masowej Tailor Made Mixing Systems

Skuteczne mieszanie jest kluczowe dla każdego zakładu produkującego kosmetyki lub środki czystości. Niektóre zastosowania wymagają mieszania partiami, a inne mieszania ciągłego. Wszystkie natomiast potrzebują fachowej wiedzy GEA.

Od wielu lat GEA jest liderem na rynku zaawansowanych technicznie systemów mieszania dla przemysłu kosmetyków i środków czystości (HPC).

Eksperci w dziedzinie mieszania

Dostarczając rozwiązań mieszania partiami lub mieszania ciągłego zarówno dla instalacji pilotowych na płozach, jak i dla zakładów działających na pełną skalę, w postaci indywidualnych modułów lub kompletnie zintegrowanych systemów, posiadamy doświadczenie, zrozumienie, wiedzę na temat procesów oraz grupowe know-how, dzięki czemu możemy integrować i wdrażać najlepsze technologie w światowej klasy instalacjach naszych klientów.

Kluczowym elementem procesu produkcji kosmetyków jest zdolność przetwarzania szerokiej gamy surowców w różnych formatach, od płynów po części stałe i płatki. Nasza fachowa wiedza obejmuje między innymi mieszanie z szybkim i wolnym cięciem, ogrzewanie i chłodzenie, homogenizację, topienie, rozpraszanie i mieszanie próżniowe.

Aby zapewnić zarówno jakość, jak i spójność produktu, wszystkie technologie GEA od samego początku mają za zadanie wspierać szybki rozwój zakładu, szybko dostarczać produkty na rynek i tworzyć nowe możliwości handlowe dla wytwórców. 

Główne kompetencje GEA w tym obszarze to nasza zdolność do oceniania i ustalania najlepszego połączenia produktu i procesu w celu spełnienia wymogów końcowych. Dzięki współpracy z szeroką siecią partnerów możemy testować i sprawdzać rozwiązania dla konkretnych zastosowań, wykorzystując wewnętrzny sprzęt i maszyny — w formie zintegrowanej lub autonomicznej — uzyskany od dostawcy zewnętrznego.

 

Indywidualnie dopasowane systemy mieszania partiami

Proces mieszania partiami zwykle obejmuje trzy kolejne etapy, które odbywają się w zbiornikach mieszania. Są to ważenie i ładowanie surowców do mieszalnika, mieszanie i na końcu wyładowanie zmieszanego produktu.

W instalacjach mieszania partiami wszystkie składniki — w tym proszki i ciecze o różnej lepkości — przetwarzane są do momentu jednorodnego rozprowadzenia lub wymieszania.

Zarówno masowe, jak i mniejsze ilości składników mogą w razie potrzeby być ładowane do zbiornika mieszania próżniowo, co zapewnia wydajne zużywanie drogich składników, na przykład zapachów. 

Ogólny czas przetwarzania ustalany jest podczas prób u klienta, w ramach których określa się czas potrzebny do uzyskania wymaganego poziomu jednorodności produktu. 

Czas cyklu mieszania może wynosić od kilku sekund przy zastosowaniach o wysokiej intensywności do kilku godzin, gdy zaangażowane są również inne procesy, takie jak ogrzewanie lub chłodzenie. Następnie powstała mieszanina jest usuwana ze zbiornika. 

Całkowity czas mieszania partii to czas potrzebny na załadowanie surowca do mieszalnika, mieszanie i wyładowanie finalnego produktu. W zastosowaniach, w których trzeba unikać zanieczyszczenia produktu między kolejnymi partiami, należy też uwzględnić czas potrzebny na oczyszczenie mieszalnika. 

Mieszanie partiami to metoda zalecana, gdy istotne są następujące kryteria

 • dokładna kontrola jakości, w tym mieszanie wstępne
 • identyfikowalność partii w celu lepszej widoczności, zgodności i zmniejszenia ryzyka
 • ekonomiczna instalacja i niskie koszty operacyjne w przypadku małych i średnich ilości
 • elastyczna produkcja
 • sterowanie czasem mieszania
 • łatwe i ekonomiczne czyszczenie przy częstych zmianach produktów 
 • intuicyjny i przyjazny użytkownikowi system zarządzania przepisami 
 • analiza NIR w linii gęstości, lepkości, pH itp.

 

Technologia mieszania ciągłego i z jednym cyklem dla przemysłu środków czystości i kosmetyków

Zwykle wymagająca projektowania na zamówienie, technologia mieszania ciągłego dla sektora produkcji środków czystości i kosmetyków zapewnia niezawodny i powtarzalny proces dla dużych ilości produktów.

Ponieważ każde zastosowanie jest inne, GEA wykorzystuje swoje wszechstronne doświadczenie w zakresie projektowania i integracji oraz dogłębną wiedzę na temat produktów, aby zidentyfikować najlepsze technologie i połączyć je w celu stworzenia instalacji, które będą idealnie wypełniać swoje zadania.

Mieszanie ciągłe to najczęściej wybierana technologia dla wielu zastosowań: dla produktów zarówno o niskiej, jak i wysokiej lepkości, dla prostych dyspersji, jak i złożonych płynów oraz dla procesów w wysokich i niskich temperaturach. Technologia te jest szczególnie odpowiednia dla procesów, gdzie istotne są następujące kryteria:

 • potrzebny jest prosty system do obsługi dużych objętości produktów 
 • z uwagi na ograniczoną przestrzeń wymagane jest mieszanie w rurach 
 • niskie koszty inwestycji w zbiorniki mieszania
 • wysoka dokładność mieszania przy użyciu różnych mierników dokładności mieszania, określona marka lub model będą zależeć od parametrów i właściwości przetwarzanego produktu
 • integracja z liniowym systemem mieszania do późniejszego dodawania, takim jak DICON™ firmy GEA.
 • analiza NIR w linii gęstości, lepkości, pH itp.

Intensyfikacja procesu

Mieszanie ciągłe obejmuje proces intensyfikacji, co oznacza, że więcej produktu można przetworzyć za pomocą mniejszej ilości sprzętu. Ponieważ wymaga to dodatkowych narzędzi i kontroli, powstaje dodatkowy koszt. Jednak przeliczając na wagę jednostkową, takie mieszanie jest bardziej ekonomiczne niż mieszanie partiami i przynosi dużo szybciej zwrot z inwestycji. Ponadto ponieważ potrzebna jest mniejsza ilość sprzętu, zmniejsza się również zapotrzebowanie na przestrzeń, konserwację i czyszczenia (np. czyszczenie CIP).