Technologie mieszania wsadowego dopasowane do zastosowań dotyczących napojów i alkoholi DIMA™ & DI-BATCH™ Batch Mixers

Systemy typu DIMA™ oraz DI-BATCH™ do mieszania wsadowego w przetwarzaniu cieczy

Systemy GEA do mieszania wsadowego są stosowane głównie do mieszania gotowego syropu. Za pośrednictwem instalacji rurowej system DIMA™ lub DI-BATCH™ sukcesywnie podaje składniki ciekłe do zbiorników mieszających. Zastosowanie precyzyjnie działających mierników wraz z niezawodnym oprogramowaniem gwarantuje wysoką dokładność i stałą jakość produktu. Teoretycznie do systemów mieszania wsadowego GEA można włączyć dowolną liczbę składników. Z reguły systemy są montowane na ramie podstawy.

Systemy do mieszania wsadowego pracują zgodnie z tzw. „systemem pełnego przewodu", co oznacza, że instalacja rurowa jest zawsze wypełniona wodą produktową aż po zbiorniki mieszające. W ten sposób można praktycznie wykluczyć straty produktu.

 

Specjalne właściwości

 • Stale wysoka jakość produktu 
 • Automatyczna kompensacja przy wyłączeniu 
 • Optymalne wykorzystanie surowców bez nadmiernego zasilania 
 • Łatwa i wolna od strat zmiana produktu 
 • Ułatwienie pracy dla personelu w obszarze przygotowania 
 • Niski stopień zużywania się, a w rezultacie małe zapotrzebowanie na konserwację 
 • Możliwość mycia systemu (CIP) Wsadowe rejestrowanie danych (opcja)

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System mieszania wsadowego typu DIMA-S™ umożliwiający wyładunek do pojemników

System mieszania wsadowego GEA typu DIMA-S™ do mieszania produktów ciekłych to korzystne cenowo rozwiązanie w zakresie automatyzacji i modernizacji obszaru przygotowania. Jego niewielki rozmiar umożliwia łatwą integrację nawet w ramach istniejącego systemu.

 

System mieszania wsadowego DIMA-S™ jest umieszczony pomiędzy zbiornikiem magazynowym koncentratu a zbiornikiem do mieszania gotowego syropu. Cukier, woda i koncentraty są podłączone do podwójnych zaworów składnikowych, aby uniknąć niepożądanych mieszanin. Zbiornik mieszający jest połączony z linią odpływową systemu mieszania, który jest w pełni wypełniony wodą, tj. jest stosowany jako tzw. „system pełnego przewodu”, aby zagwarantować optymalną dokładność.

 

Specjalne właściwości

 • Wysoka dokładność i powtarzalność gwarantujące stale doskonałą jakość produktu 
 • Optymalne wykorzystanie surowców bez nadmiernego zasilania 
 • Łatwa i wolna od strat zmiana produktu 
 • Monitorowanie, aby uniknąć błędów przy przełączaniu i błędów pomiarowych 
 • Ułatwienie pracy dla personelu w obszarze przygotowania 
 • Niski stopień zużywania się, a w rezultacie małe zapotrzebowanie na konserwację 
 • Zabezpieczenie przed powstawaniem niepożądanych mieszanin Automatyczna kompensacja przy wyłączeniu 
 • Wsadowe rejestrowanie danych 
 • Automatyczne odgazowywanie

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System mieszania wsadowego DI-BATCH-A™ do produkcji mieszanych napojów alkoholowych

System do mieszania wsadowego GEA typu DI-BATCH-A™ zaprojektowano specjalnie do produkcji mieszanych napojów alkoholowych. System stanowi korzystne cenowo rozwiązanie w zakresie automatyzacji i modernizacji obszaru przygotowania. Jego niewielki rozmiar umożliwia łatwą integrację w ramach istniejącej instalacji.

System mieszania wsadowego DI-BATCH-A™ składa się z 2 przewodów rurowych, aby umożliwić transportowanie dużych ilości z wysokim natężeniem przepływu. Różne składniki, takie jak aromaty i koncentraty, jak również woda uzupełniająca lub roztwór cukru są następnie dawkowane przewodem rurowym nr 2 równocześnie z głównym składnikiem, czyli alkoholem, w przewodzie rurowym nr 1. Ten równoczesny proces umożliwia już wstępne zmieszanie składników w instalacji rurowej, dzięki czemu wymagany czas mieszania w zbiorniku mieszającym zostaje skrócony. Wstępnie wybrana receptura określa, jakie składniki w jakich ilościach są transportowane.

Mycie w regularnych odstępach nie jest konieczne, ponieważ system jest stale wypełniony alkoholem.

 

Specjalne właściwości

 • Stale wysoka jakość produktu 
 • Automatyczna kompensacja przy wyłączeniu 
 • Optymalne wykorzystanie surowców bez nadmiernego zasilania 
 • Łatwa i wolna od strat zmiana produktu 
 • Ułatwienie pracy dla personelu w obszarze przygotowania 
 • Niski stopień zużywania się, a w rezultacie małe zapotrzebowanie na konserwację 
 • Opcjonalnie konstrukcja zgodna z ATEX

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System mieszania wsadowego typu DI-BATCH-G™ umożliwiający wyładunek do beczek i butelek

System do mieszania wsadowego GEA typu DI-BATCH-G™ opracowano specjalnie z myślą o produkcji syropu do napojów. System mieszania wsadowego stanowi korzystne cenowo rozwiązanie w zakresie automatyzacji i modernizacji obszaru przygotowania, zwłaszcza dla instalacji korzystających z 1 lub 2 linii napełniających. Jego niewielki rozmiar umożliwia łatwą integrację w ramach istniejącej instalacji.

System regulowany przez recepturę umożliwia napełnianie wodą zbiornika do rozpuszczania , wstępne ustawienie wymaganego okresu rozpuszczania, opróżnianie i przepłukiwanie bębnów z koncentratem oraz wysoce precyzyjne dawkowanie roztworu cukru i wody do produkcji preparatu syropowego. Warunkiem wstępnym jest, aby koncentraty cieczy oraz proszki/sole były dostępne w odmierzonych jednostkach. Te ilości nie są mierzone przez system mieszania wsadowego. Ilości wody wymagane do rozpuszczania proszków/soli i do przepłukiwania bębnów koncentratu są automatycznie odejmowane od ilości wynikającej z receptury.
 

Specjalne właściwości

 • Stale wysoka jakość produktu 
 • Automatyczna kompensacja przy wyłączeniu 
 • Optymalne wykorzystanie surowców bez nadmiernego zasilania 
 • Łatwa i wolna od strat zmiana produktu 
 • Ułatwienie pracy dla personelu w obszarze przygotowania 
 • Niski stopień zużywania się, a w rezultacie małe zapotrzebowanie na konserwację 
 • Możliwość czyszczenia systemu 
 • Wsadowe rejestrowanie danych (opcja)

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System mieszania wsadowego typu DI-BATCH-E™ do zastosowań ogólnych

System mieszania wsadowego GEA typu DI-BATCH-E™ do mieszania produktów ciekłych to korzystne cenowo rozwiązanie w zakresie automatyzacji i modernizacji obszaru przygotowania. Jego niewielki rozmiar umożliwia łatwą integrację nawet w ramach istniejącego systemu.

System mieszania wsadowego DI-BATCH-E™ jest umieszczony pomiędzy zbiornikiem magazynowym koncentratu a zbiornikiem do mieszania gotowego syropu. Cukier, woda i koncentraty lub esencje są podłączone do motylkowych zaworów składnikowych (wersja zapobiegająca mieszaniu dostępna na żądanie). Zbiorniki mieszające są połączone z linią odpływową systemu mieszania, który jest w pełni wypełniony wodą, to znaczy jest stosowany jako tak zwany „system pełnego przewodu”, aby zagwarantować optymalną dokładność.
 

Specjalne właściwości

 • Stale wysoka jakość produktu 
 • Optymalne wykorzystanie surowców bez nadmiernego zasilania 
 • Łatwa i wolna od strat zmiana produktu 
 • Ułatwienie pracy dla personelu w obszarze przygotowania 
 • Niski stopień zużywania się, a w rezultacie małe zapotrzebowanie na konserwację

Kontakt

Jak możemy pomóc?