Water

Odsalanie wody morskiej

Wraz ze wzrostem liczby ludności na całym świecie i wywołanym przez to wzrostem zapotrzebowania na wodę dla zabudowań miejskich, rolnictwa i przemysłu rosną też wyzwania dotyczące zaspokojenia tego zapotrzebowania przy pomocy innowacyjnych technologii. Dzieje się tak, ponieważ zapotrzebowanie na wodę pitną rośnie i towarzyszy mu spadek jej dostępności, a globalny kryzys związany z brakiem wody nasila się nie tylko z powodu zmian klimatu. Dlatego trend coraz bardziej przesuwa się w stronę pozyskiwania wody pitnej z wody słonej. GEA wspiera rozwój takich technologii, produkując niezwykle skuteczne dekantery, które umożliwiają opracowanie procesu odsalania wody morskiej w sposób ekonomiczny i przyjazny środowisku.

Trzy najważniejsze procesy w ramach odsalania wody morskiej to:

  • RO — odwrócona osmoza (filtracja membranowa)
  • MED — destylacja wielostopniowa
  • MSF — wielostopniowa destylacja rzutowa

Wyparki stosowane są w procesach MED i MSF. Odbywają się one w podciśnieniu, aby osiągnąć najlepsze efekty. We wszystkich przypadkach próznia jest wytwarzana za pomocą wielostopniowych pomp prózniowych wykorzystujących strumień pary. Wraz z odpowiednimi skraplaczami te pompy prózniowe stanowią integralną część instalacji wyparnej, dlatego też znajdują się w centrum uwagi. 

Odwrócona osmoza to jedna z najpowszechniejszych metod odsalania wody słonej. W celu usunięcia nierozpuszczalnych substancji w wodzie słonej instaluje się agregat do flotacji lub ultrafiltracji przed instalacją procesową. W rezultacie powstaje nagromadzony osad i woda z płukania wstecznego, które należy usunąć jako zanieczyszczenia organiczne. 

Mniejsza objętość osadu obniża koszty usunięcia i transportu

Dekantery GEA umożliwiają skuteczną redukcję kosztów transportu i usunięcia, ponieważ w niezawodny sposób rozdzielają osad na frakcję stałą i wodę przeznaczoną do ponownego użytku. Dzięki wysokiej skuteczności odwadniania mogą zagęścić frakcję stałą do 25 procent zawartości suchej masy, co pozwala znacznie zredukować jej objętość i tym samym obniżyć koszty usunięcia.

Maksymalna niezawodność dzięki solidnej konstrukcji

Aby na stałe zapobiegać korozji nawet w warunkach bardzo wysokiej zawartości jonów chloru w wodzie słonej, do produkcji naszych dekanterów używamy wyłącznie wysokiej jakości materiałów. Wszystkie części, które mają kontakt z produktem, wykonane są zwykle ze stali duplex lub superduplex i gwarantują maksymalną niezawodność.

  • Dekanter do zagęszczania osadu i filtracji wody z płukania wstecznego
  • Niższe zużycie wody
  • Frakcja stała o mniejszej objętości i wysokiej zawartości suchej masy
  • Niższe koszty transportu i usunięcia
  • Solidna konstrukcja dzięki użyciu materiałów odpornych na korozję

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.