Petrochemia i chemia organiczna

Alkohole

Alkohole stanowią ważne rozpuszczalniki i substancje wyjściowe dla licznych procesów produkcji w przemyśle chemicznym

Alkohole z kilkoma grupami -OH są stosowane do polimeryzacji Oprócz alkoholi naturalnych, jak np. gliceryna, alkohole są produkowane w drodze fermentacji podstawowych substancji zawierających skrobię lub cukier.

Alkohole o krótkich łańcuchach, jak metanol i etanol, są zagęszczane w drodze destylacji. Alkohole o dłuższych łańcuchach i niższej lotności pary mogą zostać zagęszczone w opadowych instalacjach wyparnych. Separatory są często wyposażone w płuczki kolumnowe, aby zminimalizować stratę produktu w fazie parowej.

Najczęściej zagęszczane alkohole w instalacjach do destylacji to metanol i etanol. Propan-2-ol i n-butanol są zagęszczane w instalacjach wyparnych.

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.