Petrochemia i chemia organiczna

Budowanie z podstawowych substancji chemicznych

GEA Petrochemicals middle
Przemysł petrochemiczny produkuje chemikalia na bazie organicznej z produktów rafineryjnych. Często są to produkty pośrednie, które podlegają dalszemu przetwarzaniu do produktów końcowych przeznaczonych dla konsumentów.
Wydajność i bezpieczeństwo to najsolidniejsze połączenie

Rozwiązania procesowe GEA opierają się na naszych kluczowych technologiach i urządzeniach, w tym na:

 • Separacji mechanicznej i termicznej
 • Destylacji i rektyfikacji
 • Krystalizacji z fazy stałej i krystalizacji roztworu
 • Suszeniu i przetwarzaniu cząstek
 • Wytwarzaniu podciśnienia
 • Oczyszczaniu spalin

Nasze instalacje są budowane zgodnie z najsurowszymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz są zgodne z kodeksami i normami przemysłu petrochemicznego. Nasz sprzęt jest w stanie poradzić sobie z ryzykiem związanym z codziennym stosowaniem stężonych kwasów, wysokiego ciśnienia, jak również substancji łatwopalnych i wybuchowych.

GEA zapewnia rozwiązania w zakresie zagęszczania, czyszczenia i separacji produktów organicznych, m.in.:

 • MDI
 • Nitrowanie substancji aromatycznych
 • Celuloza i pochodne
 • Emulsja parafinowa
 • Woski
 • Nadtlenki
 • Aminy
 • Poliaminoalkohole
 • Kwasy organiczne

GEA zapewnia dopasowane do potrzeb rozwiązania procesowe i uzgodnione w ścisłym dialogu z klientem. Nasza fachowa wiedza w zakresie technologii, projektowania procesów i inżynierii połączona ze znajomością przemysłu petrochemicznego sprawia, że jesteśmy wysoce kompetentnym partnerem. GEA oferuje ponadto szeroką gamę technologii oczyszczania gazów. Obejmuje to zbieranie pyłu, suche i mokre procesy usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów procesowych, oddzielanie metali ciężkich, redukcję kwaśnych gazów, dioksyn i furanów oraz innych ważnych dla poziomu emisji gazów odlotowych.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.