Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Oczyszczanie gazu w przemyśle energetyki i spalarni odpadów

GEA zapewnia oszczędne rozwiązania dotyczące zmniejszania emisji dla istniejącej floty elektrowni węglowych oraz spalarni odpadów.

Nasze bogate doświadczenie w realizacji nowych projektów o dużej wydajności gwarantuje, że nasza technologia spełni nawet najsurowsze standardy dotyczące jakości powietrza.

Proces absorpcji z suszeniem natryskowym (SDA) to kompleksowy sposób oczyszczania spalin poprzez usunięcie kwaśnych gazów i cząstek wytwarzanych w procesie spalania paliw kopalnych, głównie węgla. Z uwagi na dużą objętość gazów spalinowych, instalacje w elektrowniach często posiadają więcej niż jeden moduł absorpcji z suszeniem natryskowym.

Produkt końcowy absorpcji z suszeniem natryskowym składa się z produktów reakcji, nadmiarowego absorbentu i popiołu lotnego. Systemy SDA mogą być skutecznie modernizowane w zakładach z ograniczoną przestrzenią i są zazwyczaj wprowadzane do użytkowania podczas krótkiego przestoju, aby zminimalizować czas przerwy w wytwarzaniu energii.

Zastosowania w spalaniach odpadów zazwyczaj charakteryzują się stosunkowo niskimi ilościami gazu. Przy niewielkim rozmiarze instalacji i zwartości kwasów zwykle bardziej korzystne są konstrukcje z jednym cyklem. Właściwości suszące absorbera, wysoka zawartość chlorku w gazie wlotowym, tryb z jednym cyklem itp. wymagają konstrukcji z dłuższym czasem retencji w komorze absorbera, dlatego też instalacje pracują przy wysokich temperaturach wyjściowych.

Pojedynczy, centralnie zlokalizowany mechanizm rozpyłowy minimalizuje ryzyko osadzania się na ściankach i zraszania ich, co zapewnia optymalne wykorzystanie odczynnika. Odporna na zarysowania konstrukcja i elastyczny projekt wałka pozwalają tolerować nierównowagę i zapewniają niezawodną, stałą obsługę w ramach planowej konserwacji.

Naszym celem jest zmniejszenie emisji:

  • Tlenków azotu (NOx)
  • Tlenków siarki (SO2 oraz SO3)
  • Drobnych cząstek (PM2.5)
  • Rtęci
  • Kwaśnych gazów (HCl i HF)
  • Innych niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze (HAP)

Na całym świecie zainstalowano ponad 200 systemów absorpcji z suszeniem natryskowym w elektrowniach, stalowniach, spalarniach odpadów oraz zakładach spalania niebezpiecznych odpadów. Wszystkie je łączy jedna cecha: Instalacje te działają zgodnie z normami lub powyżej norm ustalonych przez lokalne organy władzy.

GEA Insights

GEA helps dairy cows avoid lameness with AI solution

GEA minimalizuje kulawiznę u krów mlecznych dzięki rozwiązaniom opartym na AI

GEA CattleEye ostrzega rolników mlecznych o kulawiźnie krów, aby mogli szybko reagować na schorzenia oraz zapewniać doskonałe zdrowie zwierząt i większy uzysk mleka.

Clothes recycled by GEA

Rozwiązania GEA umożliwiają recykling tekstyliów typu „włókno-do-włókna”

Systemy GEA do recyklingu chemicznego pozwalają odzyskać mieszane tekstylia z włókien naturalnych i PET oraz powtórnie wykorzystać je do produkcji nowej, ekologicznej odzieży.

Workers working at Hovione

Advancing continuous pharmaceutical manufacturing

GEA and partners innovate flexible continuous processing technologies, transforming pharmaceutical development and manufacturing for a modernized future.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.