Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Oczyszczanie gazu w przemyśle szklarskim

Przez ostatnie lata zapotrzebowanie na szkło rosło szybciej niż PKB, a zwyżkowy trend wciąż trwa. Poprawa wydajności energetycznej to jeden z najważniejszych etapów pozwalających osiągnąć trzy cele polityki energetycznej i środowiskowej: bezpieczeństwo dostaw, wzrost ekonomiczny i ochronę środowiska.

Czyste powietrze w przemyśle szklarskim; instalacja GCP w Brazylii, Stan São Paulo, działa od 2013 roku.

Podstawę produkcji szkła stanowią piasek krzemionkowy, stłuczka szklana i inne materiały. W procesie stapiania surowców powstaje brudny gaz spalinowy, który jest transportowany z pieca do komina. Piece szklarskie typu „float”, pozwalające produkować szyby do samochodów lub okien w budynkach, mają wysoką zdolność produkcyjną na poziomie 600 – 1000 ton szkła dziennie w warunkach stałego wypalania i wysokiej temperatury gazu spalinowego.

Dla producentów szkła opakowaniowego, np. butelek, perfum lub szklanych elementów farmaceutycznych, którzy wytwarzają około 50 – 400 ton dziennie, jednym z wyzwań jest proces barwienia oraz związane z nim różnice w zakresie gazu spalinowego. A także duża różnorodność pod względem warunków pieca. 

Przy technologii kontroli emisji GEA brudny gaz spalinowy jest czyszczony zgodnie z regulacjami rządowymi, z uwzględnieniem poszczególnych zadań i wymaganych rezultatów.

Nasi klienci mogą liczyć na niezmiennie stabilne i niezawodne systemy z krótkimi czasami konserwacji oraz wysoką dostępnością instalacji. GEA zdobyła doświadczenie, tworząc ponad 140 instalacji dla przemysłu szklarskiego i realizując tym samym oczekiwania klientów z całego świata. Na konwencjonalną instalację oczyszczania gazu (GCP) składa się: 

Instalacja odsiarczania i odazotowania

Usuwanie składników kwasowych za pomocą systemów suchych i półsuchych pozwala osiągnąć indywidualnie wymaganą skuteczność usuwania SOx. Stosować można wiele różnych odczynników, np. wapno hydratyzowane, sodę amoniakalną lub tronę. Usuwanie tlenku azotowego jest realizowane w warstwie katalitycznej z np. wodą amoniakalną. Specjalny system uszczelniania zabezpiecza stały i niski poziom pozostałości amoniaku w czystym gazie. Zamiast wyżej wspomnianych części sprzętu można również zainstalować filtr świecowy.

Usuwanie cząstek stałych

W elektrofiltrze gorącego gazu (ESP) wytrącany jest pył z pieca oraz produkty reakcji pochodzące z instalacji odsiarczania wyższego szczebla. Emisje pyłu z czystego gazu na poziomie < 10mg/Nm³, istnieje możliwość osiągnięcia efektu suchości.

Odzyskiwanie energii 

Oszczędność energii to kluczowy aspekt w każdym przemyśle, również w sektorze gazu. Nawet gdy proces produkcji szkła jest motywowany względami ekonomicznymi, technologia ORC (organicznego cyklu Rankine'a) umożliwia wydajne wykorzystanie energii termicznej z gazu spalinowego.

Moc cieplna z gazu spalinowego jest za pomocą cieczy nośnej (oleju termicznego) transportowana do modułu ORC i jego cieczy roboczej. Ciecz robocza jest odparowywana i poszerzana w turbinie produkującej elektryczność za pomocą generatora. Alternatywnie ciepło odpadowe brudnego i/lub czystego gazu spalinowego może posłużyć do wytworzenia sprężonego powietrza, gorącej wody lub ogrzewania budynku.

GEA Insights

Scrambled egg made with egg altnerative

Dziś w menu: jajka ekologiczne

GEA pomaga klientom testować i rozwijać alternatywne produkty i składniki jajeczne wytwarzane przy użyciu precyzyjnej fermentacji.

Dekarbonizacja produkcji dzięki przemysłowym pompom ciepła

W kategorii poprawiania zdrowia planety GEA zajmuje wiodącą pozycję. Jednym z naszych strategicznych celów zrównoważonego rozwoju jest wytyczanie szlaku, którym podążą nasi pochodzący z przeróżnych sektorów klienci, którzy pragną...

GEA center of excellence on olive oil

Tworzenie odporności przemysłu produkcji oliwy z oliwek

Dowiedz się, w jaki sposób GEA wspiera przemysł produkcji oliwy z oliwek w dobie zmian klimatu oraz jak w zrównoważony sposób dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zwiększa zysk producentów.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.