Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Oczyszczanie gazu w przemyśle cementowym

Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego świata bez cementu. Jest to podstawowy budulec w najróżniejszych zadaniach konstrukcyjnych. Cement jest najważniejszym składnikiem w produkcji betonu. Produkcja tego typu to wymagający proces obejmujący wiele etapów i technologii.

Rozwiązanie GEA dotyczące czystego powietrza w ramach zrównoważonej produkcji cementu

Cement jest dzisiaj produkowany metodą ciągłą na sucho z naturalnych surowców w nowoczesnych cementowniach z wykorzystaniem procesu wypału klinkieru. Ta pochłaniająca dużo energii i przekładająca się na emisję gazów cieplarnianych produkcja pozwala wyprodukować od 3000 do 10 000 ton klinkieru dziennie.

Dzięki technologiom GEA emisja pyłów jest zredukowana poniżej wartości progowej, a koszty energii są bardzo niskie. Nawet niezawodne odsiarczanie za pomocą płuczek w ogóle nie jest problemem.

Nasza innowacyjna technologia SCR gwarantuje niską zawartość NOx w gazie odlotowym,w dodatku bez pozostałości amoniaku, dzięki czemu uzyskane parametry są znacznie poniżej maksymalnych limitów środowiskowych. Odzyskiwanie ciepła odpadowego jest jedną z innowacyjnych technologii, w ramach której pozyskujemy energię termiczną z wieży wstępnego ogrzewania i/lub systemu chłodzenia klinkieru do wyprodukowania energii elektrycznej za pomocą instalacji ORC. Technologie GEA nie tylko pomagają obniżyć skalę oddziaływania na środowisko, ale i znacząco redukują koszty robocze.

W branży produkcji cementu dostarczamy technologie dla następujących obszarów zastosowań: 

Kontrola emisji pyłu

Filtr workowy ECOpuls zapewnia emisję pyłu poniżej wartości progowych, pozwala łagodnie oczyszczać worek (wydłużając jego żywotność), a także znacząco obniżyć pobór energii.

 Kontrola zawartości azotu (instalacja odazotowania)

Nasz selektywny reaktor katalityczny (SCR) czystego gazu zapewnia najwyższe wskaźniki konwersji, możliwie niską pozostałość amoniaku oraz wysoką dostępność roboczą.

 Odsiarczanie (instalacja odsiarczania)

 Nasz projekt płuczki mokrej jest obsługiwany z surowym odczynnikiem i pozwala formatować doskonały gips do użytku w końcowym procesie mielenia.

 Odzyskiwanie ciepła odpadowego

 Nasz system odzyskiwania ciepła odpadowego łączy sprawdzoną technologię ORC z innowacyjnym projektem wymiennika ciepła, aby z procesu wytwarzania cementu pozyskać jak najwięcej energii termicznej. Nasza najnowsza instalacja pozwala wytwarzać ponad 4 MW energii elektrycznej.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.