Agrochemia

Pestycydy

GEA oferuje doskonałe rozwiązania spełniające określone wymagania dotyczące produktu. Posiadamy rozległe doświadczenie w przetwarzaniu i suszeniu pestycydów i jesteśmy w stanie spełniać żądania naszych klientów. .

Pestycydy to ogólny termin obejmujący następujące środki: 

  • herbicydy
  • insektycydy
  • fungicydy 

Pestycyd zawiera składnik aktywny połączony ze składnikami obojętnymi. Składnik aktywny zabija szkodniki, podczas gdy składniki obojętne ułatwiają opryskiwanie i powlekanie rośliny docelowej.

 

Początkowo składniki aktywne były destylowane z substancji naturalnych, a obecnie są często syntezowane z nafty. Ponadto zawierają inne składniki, takie jak chlor, siarka, fosfor, azot i brom.

Składnikami obojętnymi mogą być różne substancje, np. woda, nafta oczyszczona, emulgator, jeżeli pestycyd ma formę płynną. Pestycydy w proszku z reguły zawierają materię roślinną, taką jak kolby kukurydzy, glinki lub sproszkowane minerały.

 

Podczas ich produkcji wytwarzana jest duża ilość spalin, które muszą zostać poddane oczyszczaniu. Z reguły stosuje się najpierw usuwanie pyłu i cząsteczek, a po nim procesy absorpcji fizycznej i chemicznej.

Powstałe produkty uboczne często zawierają związki takie jak amoniak, fosforan lub mocznik. Aby usunąć te związki, GEA projektuje systemy oczyszczania gazów, składające się z etapów suchego i mokrego oczyszczania. 

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.