Menü

Hidrolik Serbest Durak Geçidi Temizleyici

Tek bir güç ünitesi kullanarak tek bir geçidi veya farklı uzunluklardaki geçitlerin temizliği için uyarlanmış sistemdir.

Hidrolik Serbest Durak Temizleyici

Hidrolik Serbest Durak Temizleme sistemi tek bir geçidi, farklı uzunluklardaki veya eşit olmayan geçitlerin tek bir güç ünitesi kullanılarak temizlenmesi için uygundur. Kum yatağı kullanılmayan ve geçitlerin uzunlukları 200 feet (61 m) veya çapraz oluğun çiftliğin ortasında yer aldığı 250 feet (76 m) mesafesini aşmayan küçük çiftlikler için mükemmel bir opsiyondur.

Çalışma Prensibi

Hidrolik serbest durak temizleme sistemi, C-Rayının zemin üzerinde ileri geri hareketini sağlamak için silindirlere basınç uygulayan bir hidrolik güç ünitesini içermektedir. Bu ray, sıyırıcının makara ile hareket etmesi için sıyırıcıyı yakalayan düğmelere sahiptir. Farklı yerleşim düzenlerine ve konfigürasyonlarına uyum için C-Rayının çeşitli modelleri mevcuttur. Hidrolik serbest durak temizleyici zemine veya yiv içine monte edilebilir.

Güç Ünitesi

Hidrolik Serbest Durak Temizleyici Hidrolik güç ünitesi 3 veya 5 HP motorlarla mevcuttur. Her çiftlik konfigürasyonunda en iyi temizleme hızını elde etmek için farklı pompa kapasiteleri mevcuttur.The hydraulic control on wall panel allows for operating a hydraulic cleaner system using an existing power unit. This wall control includes selector valve, flow control, reversing valve and oil damper.Duvar paneli üzerindeki hidrolik kontrol, harici bir güç ünitesi ile hidrolik temizleme sisteminin çalıştırılmasına olanak sağlar. Bu duvar üzerindeki kontrol bir seçici vana, akış kontrolü, ters çevirme vanası ve yağ damperini içermektedir.

İlgili Ürünler

Hidrolik Çapraz Oluk Temizleyici

Hidrolik Çapraz Oluk Temizleyici

Bir hidrolik silindir, üzerinde çok sayıda pedal monte edilmiş uzun dörtgen bir tüp boyunca ileri geri hareket eder. Bu pedallar, çapraz oluğun tabanında ileri geri hareket ettikçe açılır ve kapanır. Bu şekilde gübre, toplama çukurun veya hidrolik pistonlu pompa haznelerine itilir veya çekilir. Genel bir montajda aynı güç ünitesi, geçitteki (geçitlerdeki), çapraz oluk temizleyicisindeki ve hidrolik pistonlu pompadaki gübreyi toplamak için sıyırıcıyı (sıyırıcıları) aynı anda çalıştırır.

Kablolu Serbest Durak Geçidi Temizleyici

Kablolu Serbest Durak Geçidi Temizleyici

Kablolu bir serbest durak temizleme sistemi iki, üç veya dört geçidi temizlemek için kullanılabilir. Aynı tahrik ünitesi bütün sıyırıcıları kontrol eder. Bir sıyırıcı bir geçidi temizlerken, diğeri geri gider. 16° V-Şekilli ve Düz sıyırıcıların tamamında kablo sistemi mevcuttur. Kablo sisteminin temel avantajı, çok uzun gübre geçitlerinin temizlenmesine olanak sağlayan çok sayıda sıyırıcı konfigürasyonu seçeneğidir.

Kablolu Çapraz Oluk Temizleyici

Kablolu Çapraz Oluk Temizleyici

Kablolu çapraz oluk temizleyici bir tahrik ünitesini, oluk tekerlerini ve en az bir sıyırıcı ve kabloyu içerir. Bu sistem, gübreyi bir toplama çukuru veya diğer depolama araçlarına yönlendirmek için çapraz oluk içindeki sıyırıcıyı çekmek üzere tasarlanmıştır. Temizleme gereksinimlerine bağlı olarak tahrik ünitesinin bir veya iki elektrik motoru ve hız azaltıcıları vardır.

Zincirli Serbest Durak Geçidi Temizleyici

Zincirli Serbest Durak Geçidi Temizleyici

Zincirin direnci bu serbest durak geçit sistemine sağlam bir değer katar.

Zincirli Çapraz Oluk Temizleyici

Zincirli Çapraz Oluk Temizleyici

Zincirli çapraz oluk temizleyici, serbest duraklı bir çiftlikte çapraz oluktan gübre ve yatak malzemesini hidrolik pistonlu bir pompaya veya toplama çukuruna taşıyan kapalı devre çalışan bir sistemdir. Bunun için oluklar arasındaki betonun bir ucuna monte edilen tahrik ünitesi, oluğa dolan gübreyi hidrolik pistonlu pompaya veya toplama çukuruna düşene kadar toplamak için zinciri ve pedalları çalıştırır. Daha sonra gübresiz pedallar, ger dönüş oluğundan geri döner.

Bayi arayın

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Bayi arayın

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun