Vakum Teknolojisi Karlsruhe ARGE Merkezindeki Ejektör Test tesisleri

Buhar, sıvı ve gaz jet pompaları için test tesisleri, geliştirme ve kalite kontrolün esasını teşkil eder.

Son teknoloji pilot tesisler ve test tezgahları ile ARGE Merkezimiz, jet pompaları ve vakum sistemleri alanlarında test yapmak için optimum donanıma sahiptir.

GEA, farklı tiplerdeki jet pompaları için birçok test tezgahına sahiptir. Su, tazyikli hava veya buhar, yönlendirici medya olarak kullanılır. Bu tesisler, yeni ve iyileştirilmiş jet pompalarının geliştirilmesinin yanı sıra kalite ve üretim kontrolü için de kullanılır.

Tek aşamalı ve çok aşamalı buhar jetli vakum pompaları için bir test tezgahı da dahil olmak üzere bu kadar çok sayıda test tesisine sadece çok az sayıda şirket sahiptir. Burada, atmosfer basıncından 0,1 mbar basınç değerine kadar emiş basıncına sahip ejektörler test edilebilmektedir.

Müşterilerimiz için, sonuçlar, ejektörlerin spesifikasyona uygun şekilde çalışmasını ve başlatma ila çalışma esnasında sorunları çözmek için iyi bir başlangıç noktası olmalarını güvenceye almaktadır.

Yılda 500’den fazla jet pompası test edilmektedir. 25.000’den fazla test raporundan oluşan arşiv, verimli ejektörlerin hassas ve güvenilir şekilde tasarlanmasında temel teşkil etmektedir.