Distilasyon Teknolojisi Dehidrasyon ve Saflaştırma

GEA, azeotropik nokta üzerinde konsantrasyon elde etmek için üç metot uygulamaktadır.

Rektifikasyon yoluyla makul konsantrasyonların üzerinde ürün saflıklarının gerektiği durumlarda, bu teknolojilerden bir tanesi devreye girer: Moleküler Elek Teknolojisi, Hava Sürükleyicili Distilasyon veya Membran Prosesleri (Pervaporasyon ve Buhar Süzme).

GEA Moleküler Elek veya Adsorpsiyon Teknolojisi, örneğin etanolün dehidrasyonu için düşük enerjili bir prosesi temsil etmektedir.

The superheated alcohol/water mixture passes a zeolite bed , that holds back the small water molecules  while the bigger alcohol molecules pass the bed.

GEA supplies as standard three adsorption vessels which operate in continuous batch mode.  One unit works in adsorption mode while the second is regenerated. The third vessel allows smooth switching between the two modes in order to ensure a long life service for the zeolite. Another advantage of the  third vessel is a constant flow  of the dehydrated ethanol vapors towards the distillation train, leading to a constant energy input  on one of the reboilers,  where the vapor is condensed.

But also the  two-vessel-concept  has proven itself within a multistage distillation plant , however not achieving as constant conditions as the three-vessel-concept.

 

GEA Hava Sürükleyicili Distilasyon, karışımların azeotropik noktası üzerinde konsantrasyon elde edilmesi – veya oldukça benzer davranışlı iki bileşiğin karışımı için ikincil bir teknolojidir.

Örnek olarak IPA/su-karışımlarının azeotropik distiliasyonu verilebilir. Karışıma siklohekzan eklenir ve suyla birlikte yeni bir azeotropik karışım elde edilir. Bu yeni azeotrop rektifiye edilerek üst ürün olarak boşaltılır. Dehidre edilmiş IPA, sütun tabanından boşaltılır. Sürükleyici hava geri kazanım prosesinde su, siklohekzandan ayrılır. Sürükleyici hava teknolojisinin ikinci uygulaması, ekstraksiyonlu distilasyondur - bileşen karışımlarına göre yeterli proses ve sürekleyici hava belirlenmelidir.

GEA Pervaporasyon ve Süzme Teknolojisinin merkezi, hidrofil membrandır. Membranın bir tarafında bir vakum oluşturulur ve membran boyunca değişken difüzyon dirençleri ve değişken kısmi basınçlar, separasyonun temelini oluşturmaktadır.