Menü

Yenilikçi proses teşhisi ve danışmanlık hizmeti.

GEA SAFEXPERT®

Gıda Güvenliği ve Ürün Kalitesi işletmenizin esaslarıdır. GEA SAFEXPERT® ile rekabet gücünüzü artırın ve markanızı koruyun.

SAFEXPERT kontaminasyon kalite güvenliği

Avantajlarınızı öğrenin:

 • GEA ekipmanı, uzmanlığı, proses know-how bilgisi ve yenilikçi, invazif olmayan denetleme teknolojileri ile üstün ürün kalitenizi güvenceye alın ve ürün güvenliği risklerini ortadan kaldırın.
 • GEA'nın size üretim kapasitesinin korunması, işletim maliyetlerinin sınırlandırılması ve gıda güvenliğinin korunması arasında en doğru dengeyi bulmanıza yardımcı olacak 40 yıllık en iyi pazar uygulamasının avantajı ile ekipman ve CIP performansınızı değerlendirin ve optimize edin.
 • Kontaminasyonu ve ürün geri toplamasını önlemek için ekipman bakımı ve CIP optimizasyonuna yönelik stratejik önerileri içeren bir tesis sağlığı raporu çıkartın.
 • Markanızı koruyun ve müşterinizin sadakatini sürdürün.

Ürün kalitenizin muhafızları

SAFEXPERT kontaminasyon teşhisi

Ürünlerinizin görünümünün, lezzetinin, dokusunun ve raf ömrünün, müşterilerinizin beklediği ve talep ettiği marka kalitesini temsil ettiğini biliyoruz. En yüksek hijyen seviyelerini muhafaza edip hizmet dışı kalma süresini minimuma indirirken bu standardı da yakalamak, sizin için sonu olmayan bir zorluktur. İşte tam bu noktada, SAFEXPERT®, herhangi bir proses sorunlarının ana nedenini teşhis etmek için proses bilgi ve deneyimimizi devreye sokarak, bu sorunları ortadan kaldırarak ve gelecekte olabilecek kontaminasyonları önleyerek size yardım edecektir.

Markanızı koruyun. Satışlarınızı artırın.

SAFEXPERT CIP COP teşhis

GEA SAFEXPERT®, ürün güvenliğinizi garanti etmek, proseslerinizi optimize etmek ve ürün kalitenizi olası kontaminasyonlara karşı güvenceye almak için uçtan-uca bir proses teşhisi ve danışmanlık hizmeti programıdır. İş ortağınız GEA ile, rekabette üst sıralarda kalabilir, yatırımlarınızdan hızlı bir geri dönüş sağlayabilir, yüksek kalite ve artırılmış raf ömrü ile müşteri memnuniyeti ve marka bağlılığı yaratabilirsiniz.

Önce ürün güvenliği

SAFEXPERT kontaminasyon CIP COP mikrobiyel tespit

SAFEXPERT®, ürün kalitesi ve güvenliği, tesis performansı ve hijyen konularında ve yaptığınız her işte Anahtar Performans Göstergelerini karşılamanızı sağlayarak tesisinizi hem bugün hem gelecekte gözetleyen, GEA’nın bir ömür-boyu hizmet programıdır. Tesis teşhislerini hijyen işlemleri ve devam eden önleyici işlemlerle kombine etmek suretiyle, ürününüzün kalite ve güvenliğinin muhafızları olacağız.

SAFEXPERT® ve Farmasötik Endüstrisi

SAFEXPERT farma kalite güvenliği

Farmasötik araştırma ve üretim endüstrisinde,sıvı dozaj formlarında güvenlik ve kalitenin sağlanması büyük önem arz eder.

GEA SAFEXPERT®, en yüksek hijyen, mikrobiyel kontrol ve proses verimi standartlarını muhafaza etmeniz için ihtiyacınız olan hizmeti sağlar. Bu çevreyle dost ve GMP-uyumlu teklif ile prosedürlerinizdeki riskleri azaltın, tesisinizin ve ekipmanlarınızın performansını optimize edin. Makinelerinizde biyofilmlerin önlenmesinden bakteriyolojik türlerin tanımlanmasına kadar, SAFEXPERT® tesisinizin, ürünlerinizin ... ve hastalarınızın sağlığını korumanıza yardımcı olur.

SAFEXPERT® hizmeti aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

SAFEXPERT Hijyen Performansı Denetimi güncellemesi
 • 360° Tesis sağlığı kontrolü
 • Gıda güvenliği doğrulama hizmeti
 • CIP ve SIP etkinliği doğrulama ve optimizasyon hizmeti
 • Mikrobiyel ortam izleme ve doğrulama hizmeti
 • Ekipman kontaminasyonu teşhis hizmeti
 • Proses ve CIP değerlendirme hizmeti ve proses Anahtar Performans Göstergeleri kontrolü 
 • Gıda güvenliği ve ürün kalite kontrolü için önleyici denetleme hizmeti

İstikrarlı ve uzun vadeli sonuçlar için GEA SAFEXPERT® Müşteri vaka çalışmaları

Global Süt Ürünleri Şirketleri

VAKA 1 -Ürün geri toplama ve üretim kayıplarının bilinmeyen nedenlerinin çözülmesi.

Ürün geri toplama ve üretim kayıplarının bilinmeyen nedenlerinin çözülmesi

GEA çözümü:

 1. Performans denetimi: Temel kontaminasyon alanlarının belirlenmesi ve kontaminasyonun kök nedeninin 'flora haritalandırması' ve 'proses haritalandırması' ile teşhis edilmesi.
 2. Hijyen hizmeti: CIP sistemi ve açık yüzey alanlarında kokteyl arıtma metotları ile tesisin ilk hijyen koşullarının yeniden sağlanması. GEA, mevcut CIP ve COP protokollerinde düzenlemeler önerir.
 3. Performans hizmeti: Adapte edilmiş tespit Temel Performans Göstergelerinin KG ekibi ile oluşturularak kontaminasyon riskinin KK standardını aşmadan önlenmesi. Aylık önleyici mikrobiyel ve biyofilm arıtması.


Müşterinin Kazancı:

 • Üretim prosesinin, zayıf noktaların daha iyi anlaşılması: nerede ve neden.
 • Uygunsuz ürün vakalarında büyük bir azalma.
 • Özel önleyici bakım işlemleri ile %100 kontaminasyon kontrollü ekipman
 • Toplam üretimin 6,8M EUR/yıla eşdeğer %11'inin geri kazanılması.
 • Sıcak su ve deterjan kullanımında önemli azalma.

VAKA 2 - Nihai ürün kalitesini arttırmak için kötü kokuların giderilmesi ve dokunun değiştirilmesi.

Nihai ürün kalitesini arttırmak için kötü kokuları giderin ve dokuyu değiştirin

GEA çözümü:

 1. Performans denetimi: Müşteri KK prosesinin incelenmesi ve nihai ürün kalitesindeki değişikliğin kök nedeninin teşhis edilmesi için üretim ekibi ile birlikte 'proses haritalandırması' yapılması.
 2. Hijyen hizmeti: Mevcut parti kültür koşullarının, depolama süresinin değiştirilmesi ve CIP protokolünün ayarlanması. KK numune alımının ve gelen ham süt ölçüm metotlarının optimizasyonu.
 3. Performans hizmeti: Fermantasyon prosesi için özel haftalık KK sistemi oluşturulması.

Müşterinin Kazancı:

 • Üretim prosesinin, kritik üretim adımlarının iyice öğrenilmesi: neden ve nasıl.
 • Üstün ham madde kalitesi, %99 üzerinde baskı testinden geçme.
 • Tüketiciyi memnun eden, iyi görünüme, dokuya ve aromaya sahip nihai ürün.

VAKA 3 - Etkin hijyen ve üretimle su tüketiminin azaltılması.

Etkin hijyen ve üretimle su tüketimini azaltın

GEA çözümü:

 1. Performans denetimi: Proses hatlarında su israfı ve dar boğaz alanlarının tespit edilmesi.
 2. Proses hizmeti: Temizlik sisteminin ayarlanarak iyileştirilmesi ve CIP sistemin yeniden tasarlayarak temizlik esnasındaki mekanik işlemin iyileştirilmesi. Peynir altı suyundan su geri kazanımı için TO (Ters Ozmos) sisteminin getirilmesi.
 3. Performans hizmeti: Kontrol sistemini yönetmek için ek sensörler uygulanması. Atık su geri kazanımı için kontrol alanlarında Su Koruma metotlarının ve yeni bir prosesin uygulanması.

 

Müşterinin Kazancı:

 • Su tüketiminde 95.000 EUR/yıla eşdeğer %6'lık azalma.
 • Peynir altı suyundan üretilen alternatif bir su tedarik sisteminin kurulması, tesis için gereken üretim suyunun yaklaşık %35'ini sağlayabilir.

İçecek işleme şirketleri

VAKA 1 - Üründeki bilinmeyen beyaz yapışkan tortunun kök nedeninin bulunması.

Beyaz yapışkan tortunun kök nedenini bulun

GEA çözümü:

 1. Performans denetimi:Ham madde kalitesi, işleme suyu kalitesi analizi yaparak, proses ekipmanında ve vanalarda hijyen denetimi gerçekleştirerek kontaminasyon kaynağının tespit edilmesi.
 2. Proses hizmeti:Hem filtreleme sistemi hem proses hattı için mevcut CIP programının değiştirilmesi ve bütün vana contalarının değişimi.
 3. Performans hizmeti: Sistem hijyenik performansı Temel Performans Göstergelerinin değerlendirilmesi ve GEA servisi ile periyodik önleyici bakım planının oluşturulması.

Müşterinin Kazancı:

 • Ürün kaybında 2.000.000 EUR tasarruf sağlandı, ürün geri toplamasının önüne geçildi. Şirketin marka kredibilitesi kurtarıldı ve müşteri sadakati korundu.
 • Daha iyi ürün izleme için KK Temel Performans Göstergeleri güncellendi, kontaminasyon riski önemli ölçüde azaltıldı ve proses hijyeni tamamen kontrol altına alındı.

Et işleme şirketleri

VAKA 1 - Tüketici şikayetlerini önlemek ve ürün raf ömrünü uzatmak için Listeria kontaminasyon kontrolü.

Tesiste Listeria kontaminasyonunu kontrol altına alın

GEA çözümü:

 1. Performans denetimi:Kontaminasyonun kök nedenin teşhis edilmesi, mikrobiyel dağılım taraması ve metagenetik analizler gerçekleştirilerek kontamine olan yüzey alanının belirlenmesi.
 2. Hijyen hizmeti:GEA tarafından önerilen temizlik programı ve biyo-aktif deterjan ile 5-günlük mikrobiyel arıtma. Raf ömründeki uzamayı doğrulamak için arıtma öncesi ve sonrası yapılan olgunlaştırma testleri.
 3. Performans hizmeti:Üretim alanında ve depoda 3 ayda bir mikrobiyel arıtma ve performans denetimi.

 

Müşterinin Kazancı:

 • İşletim prosesinin, kontaminasyon kaynaklarının daha iyi anlaşılması: ne ve nasıl.
 • Tesis kontaminasyonu tam kontrolünü gösteren net bir mikrobiyolojik trend
 • Arıtma sonrasında 7 günden 9 güne çıkan raf ömrü.

Global Farmasötik Şirketleri

VAKA 1 - Üretimi yeniden oluşturmak için hatta OSD kontaminasyonunun bilinmeyen kaynağının tespit edilmesi.

OSD kontaminasyonunun bilinmeyen kaynağını bulun

GEA çözümü:

 1. Performans Denetimi:Organizmayı tespit etmek için yüzey denetimi ve metagenetik test ile kontaminasyon kaynağının teşhis edilmesi.
 2. Hijyen hizmeti:Tesisin GEA tarafından önerilen dezenfektan ve biyoaktif deterjanlarla SOP-tanımlı temizlik protokollerine uygun olarak arıtılması. Sürüntü testi ve GMP-ve ATMP-onaylı metotlarla hem yıkama hem durulama suyunun analiz edilmesi.
 3. Performans hizmeti:Sonuçlar, proses suyu sisteminin yeniden tasarımı ve manuel temizlik prosesinin optimizasyonu ile sorunun çözülebileceğini gösterdi.

 

Müşterinin Kazancı:

 • Kontaminasyonun kök nedeninin, kaynağının ve yerinin net bir şekilde anlaşılması.
 • Kontrollü mikrobiyolojik ortamda çalışan güvenli ve sağlam bir proses.
 • Optimum tesis performans ve kontrolü için en iyi uygulama ilkeleri.
 • 230.000 Euro/gün’e eşdeğer üretim kesinti sürelerinin/OPEX kayıplarının ortadan kaldırılması.

VAKA 2 - Operasyonlara devam edebilmek için sıvı üretim hattındaki P. glucanolyticus kontaminasyonunun merkezinin ve kök nedeninin bulunması.

P. glucanolyticus'un kaynağını ve kök nedenini bulun

GEA çözümü:

 1. Performans Denetimi:Tesis tasarımını ve denetim prosesini mikrobiyel değerlendirme ve biyofilm kontrolü ile gözden geçirerek kontaminasyon kaynağının tespit edilmesi.
 2. Hijyen hizmeti: Tesisin GEA tarafından önerilen dezenfektan ve biyoaktif deterjanlarla SOP-tanımlı temizlik protokollerine uygun olarak arıtılması. Sürüntü testi ve GMP-ve ATMP-onaylı metotlarla hem yıkama hem durulama suyunun analiz edilmesi.
 3. Performans hizmeti:Sonuçlar, membran filtreleme sisteminin yükseltilmesi ve SIP/SOP temizlik prosesinin optimizasyonu ile sorunun çözülebileceğini gösterdi.

 

Müşterinin Kazancı:

 • Kontaminasyonun kök nedeninin, kaynağının ve yerinin net bir şekilde anlaşılması.
 • Kontrollü mikrobiyolojik ortamda çalışan güvenli ve sağlam bir proses.
 • Optimum tesis performans ve kontrolü için en iyi uygulama ilkeleri.
 • Üretim kesinti sürelerinin/OPEX kayıplarının ortadan kaldırılması ve satışların yeniden başlatılması.

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun