Menü

Santrifüj

Süt Yüzeyden Sıyırma Separatörü

Yerinde temizlik (CIP) sistemlerini içeren bugünün separatör tertibatları günde 24 saat çalıştırılabilmektedir. Bütün mevcut GEA separatörleri devamlı olarak çalıştırılabilir ve en yüksek seviyede ürün güvenliği ve verimliliği sunmaktadır, o nedenle santrifüj teknolojisindeki son teknolojiyi temsil etmektedir.

Süt veya Peynir Altı Suyu için MSI Santrifüj - Separatör

Bütün proses alanlarında ılık veya soğuk süt separasyonu, peynir altı suyu separasyonu, yayık altı sütü separasyonu, krema konsantrasyonu ve tereyağ yağ konsantrasyonu ve parlatma için uygulamalar bulunmaktadır.

GEA hydrosoft besleme sistemli yüzeyden sıyırma separatörleri

Çapraz kesim hidrohermetik besleme

Hydrosoft besleme sistemi, GEA softstream sisteminin avantajlarını hidrohermetik besleme sisteminin avantajları ile birleştirmektedir. Bu sistemlerin birleşimi, ürünün düşük basınç seviyesinde çok nazik şekilde hızlanmasını sağlar. Sistem, besleme kapasitesi bakımından yüksek bir esneklik sunar. Sistemin üzerinde yer alan ve üretim esnasında krema içine daldırılan krema sentripetal pompası sayesinde giriş odası, hidrohermetik olarak dış havadan izole edilir. O nedenle ürün içine hava girmesi mümkün değildir. Sabit besleme borusu, ürünün döner dağıtıcının ortasında yer alan deliğe akmasını sağlar Orta delik üzerinde kirişler olmadığı için ürün üzerinde parçalama etkisi oluşmaz. Ürün, radyal olarak düzenlenmiş deliklerden disk kümesinin iç yükselen kanalları içine beslenir, burada yağsız süt ve krema olarak ayrılır.

Bu GEA separatörleri size aşağıdaki faydaları sağlar

 • Maksimum hizmet süresi: yüksek ürün çıktısı, yüksek verimlilik, yüksek ekonomi, evrensel bir çözüm
 • Esnek entegrasyon: esnek işleme, yüksek ürün kalitesi
 • Yenilikçi ürün koruması: nazik besleme sistemi, nazik ürün elleçleme
 • Akıllı ekipman: kolay işletim, üniform katı madde deşarjı, optimum randıman
 • En yüksek ekonomi: düşük bakım maliyeti, düşük işletme maliyeti, düşük su tüketimi, düşük enerji gereksinimi
 • Mutlak sağlamlık: kolay işletim, servis-dostu, dayanıklı

GEA proplus ile daha fazla protein randımanı

Opsiyonel olarak yüzeyden sıyırma separatörleri, proplus sistemi ile donatılabilir. Proplus ile üretim esnasındaki çıkartma aralıklarını, konvansiyonel yüzeyden sıyırma separatörlerine göre altı kat uzatmak mümkündür. Sonuç olarak istikrarlı kayıp azaltma sayesinde kullanılan ham sütten protein randımanında %75'e kadar önemli bir artış sağlanır. Ayrıca atık su, bakım ve aşınma maliyetlerinde azalma olur.

GEA procool ile soğuk süt separasyonu

Soğuk Süt Separatörü

Soğut süt separasyon pazarları dinamik şekilde genişlemektedir; aynı durum, verimli süt tesislerinin kazanç potansiyeli için de geçerlidir.

GEA procool

Süt tesisleri, özellikle ABD, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dakiler, yüzeyden sıyırma için giderek daha fazla soğuk süt separasyonunu kullanmaktadır.

Sütün bu şekilde separasyonu, süt tesislerine müşterilerinin süt tozu ve içme sütüne dair kalite şartlarını karşılamalarına imkan sağlamaktadır. GEA Separatörüprocool ile soğuk süt separasyonu bu şartları ürünlerin hem fiziksel hem de mikrobiyolojik özellikleri bakımından karşılamaktadır.procool ayrıca bütün soğuk süt separasyon prosesi boyunca yeni ve sabit bir optimum verimlilik sağlamaktadır.

Minimum Enerji Girdisi, Maksimum Ürün Kalitesi

procool, süt işleme endüstrisindeki 110 yılı aşkın deneyim ve mekanik separasyon teknolojisindeki teknoloji liderliği ile geliştirilmiştir. procool, soğuk süt separasyonunun genel faydalarını tamamen geliştirmektedir:

 • Nihai ürünün bakteriyolojik yapısı, ham sütü soğuk işleyerek arttırılır
 • Isı gereksinimi olmadığından enerji tasarrufu sağlar
 • Protein denatürasyonu azalır (WPNI ≥ 6mg N/g)
 • Müşterinin spesifikasyonlarına göre özel ürünlerin üretimi
Bu faydalarının yanı sıraprocool inovasyonu, ürün çıktısı kapasitesi, separasyon verimliliği, proses güvenilirliği ve soğuk süt separasyon verimliliği bakımından yeni standartları belirlemektedir.

Teknik Özellikler & Kapasiteler

GEA düz kayış tahrikli (MSE, GEA ecocream ve GEA milk Skimmer pro tipleri) ve entegre doğrudan tahrikli (MSI tipi) separatörler sunmaktadır. Kendini-temizleyen separatörlerimiz, devamlı işleme gerektiren uygulamalar içindir. Separasyon, disk kümesinde gerçekleşir; katı maddeler, katı madde tutma boşluğunda ayrılır.

Kapasiteler

MSE tipi:

 • Yüzeyden sıyırma: 10.000 - 60.000 l/s 
 • Soğuk süt yüzeyden sıyırma: 3000 l/s - 50.000 l/s
 • Standartlaştırma: 10.000 - 75.000 l/s 
 • Krema konsantrasyonu: 2000 - 25.000 l/s
 • Tereyağ yağ konsantrasyonu ve parlatma: 1000 - 21.000 l/s

 

GEA ecocream tipi:

 • Yüzeyden sıyırma: 3000 - 10.000 l/s 
 • Standartlaştırma: 3000-15.000 l/s 
 • Krema konsantrasyonu: 1000 - 2000 l/s

 

Tipi GEA milk Skimmer pro:

 • Yüzeyden sıyırma: 2000 l/s - 5000 l/s 
 • Standartlaştırma: 2000 l/s - 7500 l/s

 

MSI tipi:

 • Yüzeyden sıyırma: 10.000 - 60.000 l/s 
 • Standartlaştırma: 10.000 - 75.000 l/s 
 • Krema konsantrasyonu: 2000 - 25.000 l/s

Standart teslimat kapsamı

MSE / MSI / ecocream tipleri:

 • 3-faz AC motor
 • Temel şasi
 • Özel aletler
 • Temel yedek parçalar
 • Dişli yağı

 

Ek olarak MSI tipi için:

 • Motor kontrolü (MCC)
 • Pro-aktif bakım için GEA durum izlemesi

 

Ek olarak ecocream tipi için:

 • Çıkartma aralıklarını uzatmak için GEA proplus sistemi 

Tipi 

GEA milk Skimmer pro:

 • GEA hydrostop sistemi:
 • Tam hazne hızında ve açık beslemede otomatik katı madde deşarjı. Bu, makinenin CIP prosesine entegrasyonunu mümkün kılmaktadır.

Hizmete alma işlemine dahil edilen yedek parçalar:

 • Hizmete alma için yağlayıcı ve contalar
 • Hazne üst conta seti
 • Düz kayış
 • İlk yağlama yağı dolumu

Özel aletler 

 • Makinenin sökülmesi ve montajı için özel alet seti.

Opsiyonlar

MSE / MSI / ecocream tipleri:

 • Katı madde tankı veya katı madde deşarjı
 • Besleme akışı kontrolü
 • Tepme basıncı kontrolü
 • Krema akış kontrolü
 • Proses kontrolü (PLC)

Ek olarak MSE / MSI tipleri için:

 • Krema yağ içeriği ve süt standartlaştırma için GEA standomat
 • Çıkartma aralıklarını uzatmak için GEA proplus sistemi

Ek olarak MSE tipi için:

 • Motor kontrolü (MCC)
 • Pro-aktif bakım için GEA durum izlemesi

Ek olarak MSE tipi için (soğuk süt):

 • Ürün sıcaklığının ayarlanması için ön ısıtıcı

Tipi milk Skimmer pro:

Vanalar:

 • Besleme, yağsız süt boşaltma basıncı ve krema akışı ile devamlı süt standartlaştırma ve krema yağ içeriği ayarı için manuel vana ve gösterge cihazları seti. Süt temizliği (komple yeniden karıştırma) ve yüzeyden tam sıyırma mümkündür.

Kontrol sistemi:

 • Manuel motor başlatıcı

İlgili Ürünler

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun