Küçük çaplı veya seri üretim için Özel Tasarım Karıştırma Sistemleri

Etkili karıştırma, her bir Kişisel Bakım ve Ev Bakımı işleme tesisinin kalbinde yer almaktadır. Bazı uygulamaların parti, bazılarının da devamlı karıştırma gereksinimi vardır: ancak hepsi GEA uzmanlığına ihtiyaç duyar.

Uzun yıllar boyunca GEA, ev ve kişisel bakım (HPC) endüstrileri için teknik bakımdan ileri karıştırma sistemlerinde pazar lideri bir tedarikçi olmuştur.

Karıştırma Uzmanları

Pilot tesis skidlerinden tam ölçekli işleme tesislerine kadar bağımsız modüller veya tamamen entegre sistemler şeklinde hem seri hem de sürekli proses çözümleri sunmakta olup, bu türünün en iyisi teknolojileri müşterilerimiz için dünyanın en iyi tesislerine entegre etmek için gerekli deneyime, anlayışa, proses bilgisine ve grup bilgisine sahibiz.

Kişisel bakım ürünlerinin üretimindeki önemli bir husus da, sıvılardan katılara ve pullara kadar geniş ham madde yelpazesini işleyebilme yeteneğidir. Yüksek ve düşük parçalayıcı karıştırma, ısıtma ve soğutma, homojenizasyon, eritme, dağıtma ve vakumlu karıştırma tecrübelerimizden bazılarıdır.

Üründe hem kalite hem de istikrar sağlamak amacıyla, tüm GEA teknolojileri, en başından itibaren hızlı tesis gelişimine katkı sağlamak, ürünleri pazara hızlı bir şekilde sürmek ve üreticiler için yeni pazarlama olanakları yaratmak için tasarlanmıştır. 

GEA'nın bu alandaki ana uzmanlığı, son nokta gereksinimlerinizi karşılamak üzere en iyi ürün ve proses kombinasyonunu değerlendirme ve tespit yeteneğidir. Geniş iş ortakları ağımızla birlikte çalışarak uygulamaya özel bir çözümü, bir üçüncü taraf tedarikçisinden temin edilmiş entegre veya bağımsız çalışan kurum içi ekipmanları veya makineleri kullanarak test edebilmekte ve denemelerini yapabilmekteyiz.

 

Özel Tasarım Parti Bazlı Karıştırma Sistemleri

Parti bazlı karıştırma prosesi tipik olarak, karıştırma tanklarında gerçekleşen üç ardışık adımdan oluşmaktadır. Bunlar, ham maddelerin tartımı ve miksere yüklenmesi, karıştırılması ve son olarak da karıştırılan ürünün boşaltılmasıdır.

Bir parti bazlı karıştırma tesisinde, değişken viskozitelerdeki tozlar ve sıvıların da dahil olduğu tüm karışım maddeleri, homojen bir şekilde dağıtılıp harmanlanana kadar işlemden geçirilirler.

Hem yığın halindeki hem de küçük hacimdeki karışım maddeleri, gerektiğinde vakum altında çalışan bir karıştırma tankına yüklenebilmekte, bu da koku vericiler gibi pahalı bileşenlerin etkin şekilde kullanımını sağlamaktadır. 

Toplam proses süresi, gerekli ürün homojenliği seviyesini elde etmek için gereken zaman belirlendiğinde, müşteri denemeleri/testleri esnasında hesaplanır. 

Karıştırma döngüsü süreleri, yüksek yoğunluklu uygulamalarda birkaç saniyeden, ısıtma veya soğutma gibi ek proseslerin eklenmesi halinde birkaç saate kadar değişebilmektedir. Ortaya çıkan karışım daha sonra karıştırma tankından tahliye edilir. 

Toplam parti süresi, malzemeyi miksere yükleme, karıştırma ve nihai ürün olarak tahliye etme süresidir. Ardıl partiler arasında ürün kontaminasyonunun önlenmesini gerektiren uygulamalarda, mikseri temizlemek için gereken süre de hesaba dahil edilmelidir. 

Parti bazlı karıştırma, aşağıdaki kriterlerin önem arz ettiği uygulamalar için tercih edilen yöntemdir

 • ön karıştırma da dahil hassas kalite kontrolü
 • daha iyi görünürlük, uygunluk ve risk azaltımı için parti izlenebilirliği
 • maliyet-etkin kurulum ve küçük-orta hacimler için düşük işletim maliyetleri
 • esnek üretim
 • kontrollü karıştırma süreleri
 • sık ürün değişimleri için kolay ve maliyet-etkin temizlik 
 • sezgisel ve kullanıcıyla dost tarife yönetim sistemi 
 • NIR hat-içi yoğunluk, viskozite, pH, vs. analizi.

 

Ev & Kişisel Bakım endüstrisi için tek geçişli ve devamlı karıştırma teknolojisi

Ev ve kişisel bakım sektöründe kullanılan ve genellikle ısmarlama tasarım yaklaşımı gerektiren devamlı karıştırma teknolojisi, büyük hacimdeki ürünler için güvenilir ve tekrarlanabilir bir proses sağlar.

Her uygulama farklı olduğundan, GEA 'türünün en iyisi' teknolojileri belirlemek için kapsamlı tasarım ve entegrasyon deneyimini kullanmakta ve bunları birleştirerek amaca yönelik mükemmel uyum halinde çalışan bağımsız tesisler geliştirmektedir.

Devamlı karıştırma, hem sıcak hem de soğuk proseslerde düşük-yüksek viskoziteli ürünlerden ve basit dağılımlardan yapılandırılmış sıvılara kadar çok sayıda uygulama için tercih edilen teknolojidir. Özellikle de aşağıdaki kriterlerin önem arz ettiği prosesler için uygundur:

 • yüksek hacimli ürünler için düşük karmaşıklığa sahip bir sistem gerekliyse 
 • sınırlı alan sebebiyle boru hattı içinde karıştırma gerekiyorsa 
 • karıştırma tankları için düşük yatırım maliyeti
 • çeşitli hassas debimetreler kullanarak sağlanan yüksek karıştırma hassasiyeti; özel bir üretim veya model, işlenecek olan ürünün parametrelerine ve özelliklerine bağlıdır
 • GEA’nın DICON™ teknolojisi gibi sonradan eklemeler için bir hat-içi harmanlama sistemine entegrasyon
 • NIR hat-içi yoğunluk, viskozite, pH, vs. analizi.

Proses Yoğunlaştırma

Devamlı karıştırma proses yoğunlaştırmayı da kapsar; bu, ürünün daha az ekipman kullanılarak işlenebilmesi anlamına gelir. Bu durum daha yüksek enstrümantasyon ve kontrol seviyesi gerektirdiğinden, ek bir maliyeti vardır. Bununla birlikte birim ağırlık başına, daha kısa sürede yatırım geri dönüşü sağlaması bakımından parti bazlı karıştırmaya göre daha maliyet etkindir. Buna ek olarak, daha az ekipman gerektiğinden, alan, bakım ve temizlik (Yerinde Temizlik gibi) için gereksinimler daha azdır.