Santrifüjler & Ayırma Ekipmanları

Centrifuges & Separation Equipment

1893 Yılından bu yana GEA, yüksek separasyon verimliliğini, klarifikasyon verimliliğini ve işleme kapasitelerini, enerji, su ve bertaraf maliyeti bakımından maksimum tasarrufla birleştirmektedir.

3000'den fazla proses uygulamasından kazanılan deneyim ve inovasyonları hızlı şekilde pazarlanabilir proseslere çeviren bir prosedüre dayanarak GEA, günümüzün en acil sorularından bazılarına karlı yanıtlar sağlamaktadır.

Sadece değerli kaynakların etkin bir şekilde elleçlenmesi ile gelecek nesillerin temellerini tehlikeye atmadan bir yaşam kalitesi sağlanabilir. Sağlıklı büyüme - GEA separasyon teknolojisinin hedefidir.

Ürünler

View as:

Müşteri haberleri

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Centrifuges in soymilk processing and cereal drinks PDF 520.4 kB Indir
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.