Menü

Girdi

Drenaj suyu

Ham petrol üretimi ve sondaj esnasında büyük miktarlarda petrol ile kontamine olmuş su oluşması engellenemez. Deniz ekosistemini korumak için bu suyun, denize boşaltılmadan önce petrolden yasal olarak belirlenen seviyelere kadar arındırılması gerekir. GEA drenaj suyu temizleme tesisleri bunu güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekte ve dünyanın her yerinde FPSO'larda, üretim ve sondaj platformlarında kullanılmaktadır.

Esnek koşullar için esnek sistemler

Drenaj suyu, ham petrol yataklarını içeren su tabakalarının altındaki su oluşumları, sondaj çamuru veya temizlik proseslerinden gelen su, dökülen yağmur suyu veya deniz suyu olabilir. Bu da sadece su ve petrol içeriği değil, aynı zamanda katı madde içeriğinin de büyük oranda değişebileceği anlamına gelmektedir. Gereksinimler ve konfigürasyona göre santrifüjlü veya santrifüjsüz sistemler sağlanmaktadır. 

Petrol ve katıların verimli şekilde ayrıştırılması

Arıtma tesislerimizin kalbi, toplanan drenaj suyunu katı maddeler, petrol fazı ve temizlenmiş su olarak en yüksek separasyon hassasiyetinde ayıran, sıvı ve katı malzeme konsantrasyonlarındaki dalgalanlamalarda dahi güvenilir şekilde çalışmaya devam eden, kendini temizleyebilen bir separatördür. Ayrıca gemi ve platformlardaki normal dalgalanmaları telafi edebilmekte olup, alan-tasarrufu sağlayan bir tasarımı vardır ve patlamaya karşı korumalı modeli de mevcuttur. Süper dubleks çelik gibi korozyona dayanıklı malzemeler kullanarak aşırı zorlu çalışma koşullarını telafi etmekteyiz, bu nedenle tesislerimiz, petrol ve gaz endüstrisinde çeşitli tesislerde kullanım için en uygun tesislerdir.

Ek bileşenler

Katı madde içeriği nispeten yüksek olan suyu arıtılması için besleme tarafında bir santrifüj kullanılabilir. Santrifüjlerimize ek olarak tesislerimize ayrıca ön-ısıtıcılar ve pompalar gibi yardımcı donanımlar da ekleyebilmekteyiz.

Her zaman 15 ppm altında

Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun (IMO) ilkelerine göre, sudaki petrol içeriği maksimum 15 ppm olacak seviyede bir arıtmaya sıkı bir şekilde bağlı kalınmalıdır. Ancak bu şartlardaki su, endişe duymadan ve çevreyi kirletmeksizin yeniden okyanusa verilebilir. Bu amaçla GEA'nın drenaj suyunu petrolden arındırma tesisleri, sulu fazı izleyen özel bir petrol monitörü donanımına sahiptir. Eğer yağ içeriği 15 ppm'yi aşarsa, sudaki-yağ içeriği yasal şartları karşılayana kadar su otomatik olarak yeniden sisteme devridaim yapılır.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun