Menü

Municipal effluents

Susuzlaştırma ve Yoğunlaştırma için GEA Dekanterleri ile Çıkış Suyunun Arıtılması

Çıkış suyunun arıtılması ile üretilen atık ürünlerin çevre dostu ve düşük maliyetli bir şekilde tasfiyesi, tüm dünyada ilgili endüstriler için büyük bir sorundur. Ancak, tasfiye edilecek kuru madde oranı ne kadar yüksek ise, nakliye, yakma ve depolama maliyetlerinin de o kadar düşük olacağı genel olarak doğrudur. GEA'nın güvenilir, yüksek performanslı dekanterleri çıkış suyunu etkin ve verimli bir şekilde yoğunlaştırmakta ve susuzlaştırmaktadır, böylece evsel atık su arıtma tesislerinin çamur hacmi önemli oranda azalmaktadır.

Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

Optimum susuzlaştırma, çıkış suyu tasfiye maliyetlerini azaltır

Yüksek ayrıştırma performansı ve maksimum katı madde yoğunlaştırması için tasarlanan GEA dekanterleri, evsel atık su arıtma tesislerinde çıkış suyunun güvenilir bir şekilde susuzlaştırılmasını sağlamaktadır. Yüksek seviyede susuzlaştırma elde edilmesi, dekanterlerimizin nakliye ve bertaraf maliyetini önemli ölçüde azaltması anlamına gelmektedir. Kuru madde ve separasyon performansı bakımından standartları belirlemekte ve minimum alan kaplamaktadır. Dekanterlerimiz en etkili enerji kullanımına sahiptir ve diğer çamur arıtma teknolojilerine kıyasla %50' ye kadar topaklaştırıcı tasarrufu sağlamaktadır. 

Santrifüj - Yoğunlaştırma Dekanteri waterMaster

Maksimum hacim azaltma için tam otomatik besleme kontrolü

GEA dekanterleri, çıkış suyunun sürekli olarak yoğunlaştırılmasını etkin bir şekilde gerçekleştirirler. Patentli GEA Varipond sistemi, beslemedeki katı madde konsantrasyonu büyük oranda değişse bile istikrarlı bir kuru madde çıkışı sağlamak için, santrifüjlerimizin değişen besleme koşullarına tamamen otomatik olarak adapte olmasını sağlamaktadır. Müşteriler, maksimum proses güvenilirliğinden ve 24-saat insansız işletimden faydalanmakta, ve konsantrasyon sürekliliği sayesinde çürütme tankı daha ekonomik olarak işletilebilmektedir: çamur daha iyi fermente olmakta ve artan kaliteyle daha iyi gaz randımanı sağlanmaktadır.

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

Termal hidroliz prosesinde kullanım için tasarlanmıştır

Cambi termal hidroliz prosesi ayrıca, anaerobik çürütmede belirgin bir iyileştirme elde etmek için, evsel atık su arıtma tesislerine entegre edilebilir, böylece çıkış suyunun daha verimli susuzlaştırması büyük ölçüde sağlanabilir. İster hidroliz öncesinde tam olarak %16 seviyesinde dengeli bir ön-susuzlaştırma, ister çürütme prosesi sonrasındaki susuzlaştırma için kullanılan GEA dekanterleri, yılların deneyimi ve kapsamlı proses teknolojisi bilgi birikiminin sonucudur.  

römork

Esnek kullanım için mobil tesisler

Azami yükler için, yüksek performanslı sistemlerimiz mobil üniteler olarak da mevcuttur. Bütün tesis sistemlerimiz, gerekli üniteler de dahil olmak üzere konteynerlere monte edilebilmekte ve kullanıcılara maksimum esneklik sağlamaktadır. 

GEA ayrıca evsel atık su tesislerindeki su, çamur veya küllü su gibi sıvılar, kum, çakıl, tuz, aktif karbon veya iyon değişim reçinesi gibi katıların aktarımı için jet ve vakum pompaları sunmaktadır.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun