Menü

Industrial effluents

Tabakhaneler

Tabakhaneler, en yüksek su tüketimi olan endüstriler arasındadır. Deneyimlere göre bir ton ham maddeden kaliteli deri yapmak için 60 m³ su gerekmektedir. Yüksek miktarlarda alkalin ve organik madde içeren atık su hacmi de haliyle yüksek olmaktadır. O yüzden doğrudan deşarj veya evsel atık su arıtma tesislerine göndermek mümkün değildir. Tabakhanelerdeki ilgili atık su arıtmasında kullanılan GEA dekanter santrifüjleri, müteakip biyolojik arıtmaya optimum hazırlık sağlar.

Yüksek hacimli atık su

Deri üretiminde su, sadece üretim prosesinde taşıma amacıyla değil, aynı zamanda tüy giderme veya ham derileri ıslamak gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Özel üretim metotlarının sonucu olarak atık su hem yüksek alkalin seviyeleri (pH değeri 10) içerir, hem de sülfat ve krom gibi kimyasallarla kirlenir ve yüksek seviyede organik madde içerir. Atık suların biyokimyasal olarak işlenmesi, bir çok tesiste GEA dekanterlerinin önemli bir rol oynadığı standart uygulamadır.

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

Atık suların evsel atık su arıtma tesislerine iletilmesi

Tabaklama prosesinden gelen atık sular toplandıktan ve polimer eklendikten sonra dekanterler, yoğunlaştırılmış çamurdan kıl gibi bütün organik katı maddeleri devamlı olarak ayırır. Ayrılan katı maddeler kompostalanarak, kendisine çiçekçilik veya ormancılık gibi bir uygulama alanı bulabilir. Sıvı faz daha sonra biyolojik arıtmaya tabi tutulur. Oluşan çamur, susuzlaştırma prosesine geri gönderilir; atık su da güvenli bir şekilde evsel atık su arıtma tesislerine gönderilebilir. Dekanterlerin avantajları, optimum susuzlaştırma kapasitesi ve çok az yıkama suyu kullanımı sağlar. Kapalı sistem, aerosollerin kaçmasını önler, bu türden aerosoller aksi halde insan ve çevre için tehlike arz eder.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun