Menü

Agricultural biomass

Bertaraf Yerine Geri Dönüşüm: Tarımsal Biyokütlenin Arıtılması için Verimli Teknolojiler

Hem biyokütle fermantasyon kalıntıları hem de hayvan çiftçiliğinde elde edilen gübreler modern tarımda değerli gübreler olarak görülmektedir. Toprağa zarar vermeyecek şekilde ve katı yasal gerekliliklere uygun olarak tarımsal arazilere serpmek için, organik maddeler ve ilgili fazla besin, uygun şekilde işlenmelidir. GEA pazara müşteri-dostu ve talep-bazlı işleme konseptleri sunarak çevresel kirlenmenin sürdürülebilir şekilde azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Fermantasyon kalıntılarından yüksek kalitede gübre üretimi için dekanter kullanımı

Fermantasyon kalıntılarının etkili bir şekilde işlenmesi için, yüksek performanslı GEA dekanterlerimiz katı madde partiküllerini güvenilir bir şekilde ayırır, akıtılabilir kuru bir kıvama kadar susuzlaştırır ve katı madde içinde %30'a kadar yüksek kuru madde içeriği sağlar. Diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında, santrifüjlü teknolojide tıkanma riski olmaz ve katı madde ayrımı daha etkilidir. Dekanterlerimizin yüksek separasyon verimi, serpilen katı maddelerde yüksek organik içerik oranı sağladığından, müşterilerimiz daha düşük nakliye ve serpme maliyetinden faydalanır. Ayrıca, daha az taze su tüketimi için temiz arıtılmış su yeniden fermantasyon prosesine beslenebilir.

mobil gübre separasyonu

Dekanterlerle fosfat ve azot içeriğinin azaltılması

GEA dekanterleri ayrıca ham sulu gübrenin işlenmesi için tasarlanmıştır ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Fosfat ve azot içeriğinin etkili bir şekilde azaltılması için kullanılabilirler, örneğin, sıvı domuz gübresini fosfat bileşeninin %75'ine kadar ve azot içeriğini %35'e kadar katı maddelerle ayırabilir. Akıtılabilir katı maddeler kompostlanarak yüksek-dereceli gübre olarak kullanılabilir. Sıvı faz depolama için bir siloya aktarılabilir veya tarımsal araziye serpilebilir.

Ham sulu gübrenin ekonomik olarak konsantrasyonu için enerji-verimli evaporasyon teknolojisi

Sulu gübrenin bir evaporasyon tesisinde konsantre edilmesinin, özellikle büyük baş hayvan yetiştirme çiftliklerinde gübre fazlalığına karşı etkili olduğu da kanıtlanmıştır. Bu proseste sulu gübre bir evaporasyon tesisinde %30 kuru maddeye konsantre edilmekte, daha sonra kurutucuda tamamen kurutulmaktadır. Hem evaporasyon tesisi hem de kurutucu, tamamen genellikle mevcut olan atık ısı ile çalıştırılabilmektedir.

Avantajları:

  • Ham sulu gübre ve fermantasyon kalıntılarının işlenmesi için sürdürülebilir çözümler
  • Dekanter veya evaporasyon tesisi - her müşteri için uygun proses teknolojisi
  • Çevre dostu ve en katı yasal gerekliliklere uygun serpme için üstün nitelikli gübrelerin üretimi
  • Bertaraf ve nakliye maliyetlerinin azaltılması
  • Serpilen katı madde içinde yüksek kuru madde içeriği
  • Evaporasyon tesisi ve kurutucuda atık ısı kullanımına bağlı daha düşük enerji maliyeti

GEA ayrıca biyolojik çamur veya gübre gibi sıvıların ve kum ve çakıl gibi katı maddelerin aktarımı için jet ve vakum pompaları gibi ekipmanlar tedarik etmektedir.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun