ApolloMilkSystem, GEA'nın meme sağlığını iyileştirmek veya korumak, çiftçiye maddi tasarruf sağlamak ve tüketici için süt kalitesini sürdürmek için her sağım sonrasında süt sağım pençesini daldıran, arıtan ve ters yıkama yapan en son süt sağım odası teknolojisidir. Süt sürüsünün refahı söz konusu olduğunda hiç bir şeyi şansa bırakmıyor.

Malvern yakınlarındaki Millers Court Çiftliği

ApolloMilkSystem süt sağım ünitesi
ApolloMilkSystem iş başında

Millers Court Çiftliğinden Ed Newton, teknolojiden hem daha iyi meme sağlığı ve süt randımanı hem de daha iyi süt kalitesi ve sağım verimliliği bakımından teknolojiden fayda sağlamaktadır, böylece Malvern yakınlarındaki çiftliğin maliyetini düşürmektedir. 

Ed Newton, yeni GEAEuroClass 80020/40 SwingOver durağında sağıma Eylül 2015'te başladı. Şu anda GEA ApolloMilkSystem'ine sahip süt sağım odasında 500 inekten süt sağımı yapmaktadır. Süt sağım odası ayrıca hareketli bir zemin olan ve sağımcının çalışma yüksekliğine göre yukarı ve aşağı hareket edebilen Ego asansörlü zemin ile donatılmıştır. PosiSwingkonumlandırma kolu, sağımcı üniteyi ineğe yerleştirmeden önce yumuşak bir şekilde dönerek otomatik olarak üniteyi çalıştırmaktadır. DemaTronkontrol ünitesi, DairyPlansürü yönetim yazılımına bağlanarak bilgi alış verişi yapmak suretiyle operatörü bilgilendirerek hayvanlarını kolaylıkla yönetmesini sağlar.

"İnekler günde ortalama 34 litre ile iyi bir sağım veriyor, 100 inek başına 11 mastit vakası görülüyor ve son altı aylık hücre sayımı ortalamam 116 oldu" diyor Ed. "Kendim ve operatörlerim adına GEA süt sağım odası almış olmaktan memnunum, ayıca Kristal DD gibi iyi bir GEA bayisinin sağım odası montaj ve bakımını yapması da tercihimizde anahtar rol oynadı" diye ekliyor. 

 

En yüksek ürün kalitesi ve verimlilik

Sistem verimliliği, çiftçi ve operatörler için ana avantajlardan biridir. GEA'nın Birleşik Krallıktaki Süt Sağım & Süt Çiftçiliği Başkanı David Simmons nedenini açıklıyor. "Manuel metot olarak sprey veya daldırma kabından çok daha verimli" diyor David. "Süt sağım operatörünün iş yükünden bir iş daha alıyor ve operatör, işin istikrarlı bir şekilde yapıldığından emin olabiliyor."

The ApolloMilkSystem uses just the right formulation of iodine teat dip to ensure the highest level of disinfection and, with its incorporated patented safety valve, contamination of the milk is avoided. With each clinical case of mastitis estimated at £200/cow/case on average, then activities that minimize new intra mammary infections are likely to support savings for farmers over the long term.

The unique milk safety valve developed by GEA, effectively separates the dipping medium from the milk thereby ensuring that there is no possibility of iodine contaminating the milk. The ApolloMilkSystem features the award-winning IQ cluster with each quarter of the udder milked into separate chambers eliminating cross quarter, intra mammary infections via the cluster, then automatically flushes the used milking cluster to prevent any opportunity for cross infection between cows.

Geri