Ham madde elleçleme, karıştırma ve mikserleme, depolama, hat-sonu paketleme, ürün geri kazanımı, temizlik ve otomasyonda uzman olan GEA, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun her projeyi gerçekleştirecek bilgi ve teknolojiye sahiptir. O nedenle büyük bir ev bakım ürünleri üreticisi şirket "dünya klasında" çok amaçlı sıvı üretim tesisi geliştirme görevi verirken, çözümün bulunacağını biliyordu.

Anahtar hususlar, çok sayıda farklı işleme tekniklerinin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi ve üretim ortamının standartlaştırılmasıydı. Zira müşteri ister tek bir bileşene ister komple anahtar teslim tesise ihtiyaç duysun, GEA bu gereklilikleri - her defasında - hijyenik tasarım, ürün güvenliği, üretkenlik, karlılık ve kalite bakımından karşılayacak doğru teknolojiye ve doğru bilgi ve deneyime sahiptir. Bu şekilde hem proje riski ve maliyeti azaltılmakta, pazara sürme süresi azalmakta hem de içerik elleçlemeye yönelik yeni müşteri kültürü uygulanmaktadır. 

Geri