Menü

Emisyon Arıtımı

Kimya Endüstrisi için Gaz Temizleme

GEA'nın kimyasal endüstrisinde emisyon kontrolü için ekonomik çözümü

cleaning-chemical-industry

Gaz temizleme tesislerimiz, temizleme verimliliği ve maliyet etkinliği bakımından optimize edilmiştir ve özel olarak tasarlanmıştır.

GEA'nın teknolojisi, emisyon kontrolünde çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır:

  • NOx ve amonyak (NH3) giderimi
  • Sülfür bileşenlerinin giderimi (SO2, SO3, H2S)
  • Halojenlerin (F2, Cl2, Br2, I2) ve hidrojen halidlerin (HF, HCl, HBr, HI) soğurulması (absorpsiyonu)
  • Düşük moleküler ağırlıklı alkollerin, karboksilik asitlerin ve aminler ile diğer tehlikeli hava kirleticilerin (HAP) azaltılması

Proses ve çevre teknolojisi için gaz yıkama tesisleri

Deşarj havasının temizlenmesinde ve tozunun giderilmesinde, gaz halindeki zehirli gazların absorpsiyonunda, aerosol ve soğutma gazlarının separasyonunda büyük bir başarı oranı ile kullanılan jet ve Venturi yıkayıcılarında uzmanlığa sahibiz.

Teklifimiz genellikle uygulamaya bağlı olarak emisyon kontrol cihazları kombinasyonunu da içerebilmektedir. 

Jet yıkayıcılar, gaz yıkayıcılar arasında eşsizdir. Enjeksiyon prensibine göre çalışırlar ve gaz akışında basınç kaybına neden olmadığı gibi basınç artışına neden olan tek yıkayıcılardır. O nedenle jet yıkayıcı kullanıldığında gaz ekstraksiyonu ve aktarımı için genel olarak bir mekanik vantilatöre ihtiyaç olmaz. 

Ek paketleme veya tepsiler, ince temizlik için yıkama kulesinin separatörüne karşı-akış kolonları olarak monte edilir. Uygulamanın kendisine bağlı olarak jet yıkayıcılar ayrıca çok sayıda özellikle veya Venturi yıkama kuleleri yada aerosol separatörleri ile kombine bir şekilde tasarlanabilir.

Jet yıkayıcılar özellikle patlayıcı gaz karışımlarında ve ağır şekilde toz taşıyan ve çok aşındırıcı gazlarda kullanıma uygundur. Ayrıca mevcut tesislere gelecekte rahatlıkla monte edilebilir. 

Kompakt yıkama üniteleri ve acil durum yıkayıcıları

2.000 m³/s'e kadar gaz miktarları için kompakt tasarımlı gaz yıkayıcıları geliştirdik. Kimya laboratuvarlarında test, üretim, dolum, boşaltma ve ekipman temizliği esnasında küçük miktarlarda deşarj havasının çekilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

Muhafaza konteynerlerinden veya dozajlama tesislerinden sızan klor veya diğer zehirli madde kaçaklarının neden olabileceği kazaları önlemek için GEA, jet yıkayıcı prensibi ile çalışan kompakt acil durum ünitelerini geliştirmiştir. 

Püskürtmeli gaz temizleme tesisleri, kimyasal reaksiyon proseslerinden, üretim binalarından, konteyner hava gideriminden ve tank vagon boşaltmasından gelen egzoz havasının temizliğine mükemmel olarak uyarlanmıştır.

Titanyum Dioksit Kalsinasyonu

Titanyum dioksit, iki prosesle üretilir: klorür proses ve sülfat prosesi; her ikisi de farklı ama önemli proses emisyonları üretir. 

GEA, venturi yıkayıcılar ve ıslak elektrostatik çökelticiler kullanarak toz ve sülfürik asit giderimi sunmaktadır.

Sülfürik Asit Geri Kazanım Tesisleri

GEA, sülfürik asit buğusu giderimi için elektrostatik çökelticiler, yıkama ve soğutma sistemleri sunmaktadır

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun