Güçlü Genç Hayvanlar Başarı Getirir

Güçlü genç hayvanlar, çiftçilikte başarıyı göstermektedir. Verimli düve yetiştirme, maliyet etkin çiftlik yönetiminde anahtar etkendir. Sağlıklı, üretken genç hayvanlar, herhangi bir süt çiftliğinin rekabetçi geleceğine yapılan sağlam bir yatırımdır. Ancak, istatistiklerin de tutarlı bir şekilde gösterdiği üzere, genç hayvan kaybı oranları, düşük performanslı düveler ve yüksek ilk-yavrulama yaşları, dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunlarla uğraşırken, her besici bu sorunların önüne geçecek ve hayvanların sağlık ve üretkenliğini iyileştirecek önlemler almak durumundadır.

İyileştirmenin Bir Çok Yolu

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, genç hayvan kaybına neden olan bağırsak ve solunum hastalıklarını sıklıkla tetiklemektedir. Ancak enfeksiyon riskini önemli oranda azaltacak yollar mevcuttur. Genç hayvanların muhafazası için optimum ahır tasarımı, yüksek rutubet, kirletici gazlar, hava akımı ve aşırı kalabalıklaşma gibi muhafaza ile alakalı problemleri azaltabilmektedir. Besleme stratejileri de doğal direnci güçlendirmek ve genel genç hayvan sağlığı yönetimini optimum seviyeye getirmek için ayarlanabilir.

Çiftlik ekipmanımızın, teknolojilerimizin ve özelleştirilmiş çözümlerin genç hayvan sağlık ve refahını nasıl destekleyebileceğini görmek için GEA ofisi ile görüşün.