Gübre Yönetimi

Son yıllarda, hayvan yetiştiriciliğindeki büyümeyi hayvansal atık bertaraf sorunu sınırlandırmaktadır. GEA gübre yönetimi prosesleri, maliyet etkin çözümler ve çiftlik kar avantajları sağlamaktadır.

Etkili ve Sorumlu Uygulamalar

GEA, özel gereklilikleri karşılamak üzere özelleştirilmiş, yüksek değerli gübre yönetimi çözümlerini tasarlayacak ve uygulayacak uzmanlığa sahiptir: ham gübrenin toplanarak transfer edilmesinden saha uygulamasına ve sıvı geri dönüşümü ya da yatak üretimi için etkili separasyon sistemleri. 

Her seviyede, her ortamda, GEA'nın teknik uzmanlığı gübre yönetiminde fark yaratmaktadır. Gübreden en iyi şekilde faydalanan çözümlerimiz, hayvan çiftçilerinin birincil işlerini geleneksel uygulamaların ötesine taşımıştır.