Çiftlik Yönetimi

Bugün, başarılı bir süt üretimi için çok sayıda kritik faktörün anlaşılması gerekmektedir: önemli kararların dayandığı ilgili bilgiler mevcut olmalı ve izlenmelidir ve nihayetinde doğru zamanda uygulanmalıdır.

Hassas hayvan çiftçiliği, elektronik hayvan tanımlamadan çok daha önemlidir. Gelecekte daha iyi donanıma sahip olmak için, çeşitli çalışma proseslerini kontrol etmek üzere elektronik kullanımı gereklidir. Verilerin kaydı, izlenmesi, bakım ve kontrolüne ek olarak interaktif bilgi alış verişi gittikçe daha fazla önem arz etmektedir. GEA, bu hedeflere ulaşmak için çözümler sağlamaktadır.