Zawory bezpieczeństwa Zawory bezpieczeństwa VARIVENT® 488, 483 i Hycom

Zawory bezpieczeństwa VARIVENT® zostały zaprojektowane specjalnie dla sektora żywności, napojów i alkoholi oraz farmaceutycznego i są zgodne ze wszystkimi stosownymi standardami i regulacjami, takimi jak DIN 11866 czy ASME BPE. Niewielka martwa strefa w obszarze wlotu, unikalna instalacja LESER HyTight i opcjonalne pneumatyczne urządzenie podnoszące zapewniają bardzo dobrą możliwość czyszczenia (CIP, SIP). Duży wybór sterylnych połączeń (śrubowych, kołnierzowych lub zaciskowych) umożliwia optymalne umocowanie zaworu zgodnie z różnymi wymogami.

Funkcja

Zawory bezpieczeństwa o pełnej żywotności otwierają się, aby umożliwić uwolnienie przepływu masowego o dużej prędkości lub szybko powstającego ciśnienia. Często są one wykorzystywane w zastosowaniach parowych lub gazowych. Zawory te otwierają się całkowicie nawet przy małych wzrostach ciśnienia i dlatego mogą uwolnić cały przepływ masowy.

Zawory bezpieczeństwa o normalnym skoku to zawory optymalnego ciśnienia. Posiadają one szeroki proporcjonalny obszar, dzięki czemu aktywują się w sposób stały podczas uwalniania ciśnienia i szczytów ciśnienia. Ich długa proporcjonalna faza ma niemal charakter pełnego cyklu życia. Te podobne właściwości mogą redukować duże przepływy masowe. Służą również jako zawory przelewowe lub gdy mniejsze rozmiary zaworów bezpieczeństwa o pełnej żywotności są nadal za duże.

Aby zagwarantować czyszczenie CIP lub sterylizację SIP każdej powierzchni, która ma kontakt z produktem, możliwe jest dostarczenie zaworów z opcjonalnym pneumatycznym urządzeniem podnoszącym. 

Właściwości

  • Wysokiej jakości materiały i wykończenie powierzchni
  • Ręczne lub pneumatyczne urządzenie podnoszące
  • Odporność na temperatury
  • Spawany korpus z możliwością czyszczenia CIP
  • Konstrukcja korpusu bez pustych przestrzeni i z możliwością opróżnienia

 

Przykłady zastosowań

Zawory bezpieczeństwa zapobiegają nadciśnieniu w zbiornikach np. podczas procesu sterylizacji lub napełniania zbiornika. Chronią zbiorniki fermentacyjne przed uszkodzeniami w przypadku nieoczekiwanych zakłóceń.

Zawory bezpieczeństwa o normalnym skoku to zawory optymalnego ciśnienia. Posiadają one szeroki proporcjonalny obszar, dzięki czemu aktywują się w sposób stały podczas uwalniania ciśnienia i szczytów ciśnienia. Ich długa proporcjonalna faza ma niemal charakter pełnego cyklu życia. Te podobne właściwości mogą redukować duże przepływy masowe. Służą również jako zawory przelewowe lub gdy mniejsze rozmiary zaworów bezpieczeństwa o pełnej żywotności są nadal za duże.

Zawory bezpieczeństwa instalowane są w celu uwalniania ciśnienia, aby chronić zbiorniki i inne urządzenia technologiczne, gdy czynniki twardnieją jak czekolada.

Instalacja HyTight

Doskonała możliwość czyszczenia — wymóg w przypadku zaworów bezpieczeństwa LESER Clean Service Zawory te wyposażone są w instalację HyTight, która zapewnia optymalną możliwość czyszczenia.

Instalacja HyTight z elastomerowym mieszkiem zabezpiecza wszystkie trudne do czyszczenia części przed kontaktem z produktem. Prosimy pamiętać, że mieszek elastomerowy nie narusza przeciwciśnienia, tak jak mieszek ze stali nierdzewnej.

Urządzenia podnoszące

Zawory bezpieczeństwa z serii VARIVENT posiadają gazoszczelne urządzenia podnoszące przeponę zaworu. Konstrukcja ta umożliwia podnoszenie przepony zaworu podczas czyszczenia rury w celu wyczyszczenia wszystkich części wewnątrz gniazda i pierścienia O-Ring. Dostępne są zarówno ręczne, jak i pneumatyczne urządzenia podnoszące.

Zawory bezpieczeństwa z serii 488 zostały opracowane w ścisłej współpracy z właścicielami zakładów i inżynierami. W sposób niezawodny chronią one instalacje przetwórcze przed nadciśnieniem bez narażania na niespełnienie wymogów w zakresie higieny. Cała seria została opracowana i oficjalnie zatwierdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami (DGR 97/23/CG, ASME, GOST itp.).

Wariant każdego zaworu dla pary, gazu i cieczy przeszedł badanie typu wykonane przez TÜV zgodnie z niemieckimi regulacjami. Zawory spełniają wymogi dyrektywy UE o urządzeniach ciśnieniowych i oznaczone są symbolem CE. Zawory przeszły badanie typu wykonane przez TÜV zgodnie z niemieckimi regulacjami dla pary, gazu i cieczy. Zawór bezpieczeństwa VARIVENT(R) typu 488 spełnia wymogi w zakresie czyszczenia i wydajności właściwe dla sektora żywności, piwowarstwa oraz napojów i alkoholi. Posiada on wiele obszarów zastosowań, dlatego sprawdza się w dużych zakładach.