Sprzęt liniowy VARINLINE® Pressure Gauges TPIA

Dzięki swojej specjalnej konstrukcji przyrząd może służyć do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia.

Manometr z rurką Bourdona jest wyposażony w przetwornik ciśnienia. Membrana zapewnia oddzielenie od czynnika technologicznego i przekazuje ciśnienie technologiczne do przyrządu pomiarowego za pomocą czynnika nośnikowego. Jeżeli ciśnienie oddziałuje ze strony czynnika technologicznego na przyrząd, elastyczna membrana przekazuje to ciśnienie na czynnik nośnikowy, a tym samym do przyrządu pomiarowego. Dzięki specjalnej konstrukcji tych manometrów, można osiągnąć niewielki wpływ temperatury, jak również możliwość pomiaru warunków związanych z nadciśnieniem i podciśnieniem. Przyrząd wskazujący jest wypełniony gliceryną (zgodnie z regulacjami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków — FDA) lub olejem izolacyjnym w przypadku obecności łączników krańcowych, aby osiągnąć działanie tłumiące podczas silnych wibracji oraz po to, by uniknąć kondensacji podczas stosowania różnych temperatur. W rezultacie ten manometr posiada idealną konstrukcję do zastosowań związanych z żywnością (w stanie płynnym). Jest dostępny z różnymi przejściówkami, aby była możliwość dopasowania do złączy technologicznych typu B, F i N. Dostępnych jest kilka kierunków ustawienia manometru, aby dało się odpowiednio odczytywać wskazania przyrządu w różnych miejscach montażu.