Technologia próżniowa Steam jet compressor

Sprężarki strumienicowe typu bv1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i często używane do odparowywania, destylacji, chłodzenia, krystalizacji, dezodoryzacji, odgazowywania i suszenia w próżni.

Nasze systemy parowych pomp próżniowych mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Parowe sprężarki strumienicowe używane są do odparowywania, destylacji, chłodzenia, krystalizacji, dezodoryzacji, odgazowywania i suszenia w próżni.

W dodatnim zakresie ciśnienia wykorzystuje się opary wylotowe do ogrzewania (pompa ciepła).

Sposób działania

Ich działanie oparte jest na strumieniu płynu, który wydobywa się z dyszy napędowej, uderzając w gazy i wciągając je oraz sprężając do wyższego ciśnienia (zobacz też „Katalog produktów”).

 

Zalety

  • łatwa obsługa dużych objętości oparów, szczególnie przy wysokich zakresach ciśnienia
  • niskie koszty inwestycji dzięki stosunkowo prostej konstrukcji
  • długi okres eksploatacji, ponieważ sprężarki pneumatyczne mogą być zawsze
  • skonstruowane z odpowiednich materiałów odpornych na korozję
  • wysokie bezpieczeństwo operacyjne i niewielkie wymogi konserwacji ze względu na brak ruchomych części

W związku z tymi korzyściami wydajność nie odgrywa znaczącej roli w porównaniu z innymi sprężarkami. Dzięki dostosowaniu do konkretnych zadań przy poprawnej konstrukcji i zastosowaniu można osiągnąć wysoką skuteczność operacyjną.