Urządzenia peryferyjne homogenizatora SLRV-PO Over Pressure Safety Valve

Celem zaworu bezpieczeństwa, który jest dostępny w standardzie, jest zapobieganie nadmiernemu ciśnieniu oraz usterkom maszyny i w konsekwencji przedłużenie żywotności kluczowych komponentów.

Zawór bezpieczeństwa SLRV-PO to sprężynowy zawór bezpieczeństwa ze zintegrowanym pneumatycznym siłownikiem i zdalnym uruchamianiem. Tym samym otwieranie tego zaworu bezpieczeństwa jest możliwe podczas cykli CIP — czyszczenia w miejscu.

Jak to działa

Zawór bezpieczeństwa SLRV-PO obraz

Podczas normalnej pracy homogenizatora pneumatyczny zawór nadciśnieniowy działa jak standardowy sprężynowy zawór bezpieczeństwa: zamyka się i otwiera, gdy ciśnienie ze strony produktu jest wyższe niż ciśnienie wzorcowe.

Możliwe warunki działania:

  1. Normalne warunki działania. Ciśnienie ze strony produktu jest niższe niż ciśnienie wzorcowe zaworu bezpieczeństwa: zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty.
  2. Warunki nadciśnienia. Ciśnienie ze strony produktu jest wyższe niż ciśnienie wzorcowe zaworu bezpieczeństwa: zawór bezpieczeństwa otwiera się.
  3. Warunki CIP — czyszczenia w miejscu. Ciśnienie ze strony produktu jest niższe niż ciśnienie wzorcowe zaworu bezpieczeństwa: zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty i może zostać otwarty poprzez upust powietrza.
Uwzględniono również, że powietrze dostarczane jest do siłownika pneumatycznego podczas normalnego działania, ale nie wpływa to negatywnie na ochronę przed nadciśnieniem, ponieważ zawór otwiera się przy niższym ciśnieniu ze strony produktu.
 

Główne zalety

  • System sprężynowy pozwala na natychmiastowe otwarcie zaworu w przypadku nadciśnienia
  • Kalibracja zaworu jest precyzyjna i niezawodna
  • Nie są potrzebne systemy pomocnicze do sterowania otwieraniem zaworu w przypadku nadciśnienia
  • Konstrukcja zaworu nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, również w przypadku awarii zaworu (zawór otwiera się przy niższym ciśnieniu w przypadku awarii jego komponentów)

 

W celu wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni zaworu podczas CIP — czyszczenia w miejscu możliwe jest otwarcie zaworu poprzez dostarczenie powietrza do siłownika pneumatycznego. Wszystkie połączenia części mające kontakt z produktem zaopatrzono w podkładki w celu uniknięcia wzajemnego kontaktu powierzchni metalowych i tym samym zwiększenia skuteczności czyszczenia zaworu.

Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa został zaprojektowany z tym samym przyłączem procesowym co standardowy zawór bezpieczeństwa, dlatego może zostać zainstalowany bez żadnych modyfikacji maszyny.