Przetwarzanie metodą zintegrowanej granulacji Integrated Granulators & Dryers

GEA posiada wyjątkowe kwalifikacje, aby dostarczyć zintegrowane linie do przetwarzania produktów farmaceutycznych. Czerpiąc ze światowej klasy fachowej wiedzy i technologii, oferujemy całą gamę najnowocześniejszych urządzeń do przetwórstwa, które zaprojektowano i skonstruowano z myślą o integracji systemowej.

Zintegrowane w fazie projektowania

Podejście modułowe umożliwia klientom dobranie standardowych modułów przetwórczych, aby spełnić określone potrzeby projektowe: dostarczone mogą zostać w pełni zintegrowane instalacje w formule „pod klucz”, w tym urządzenia do przetwórstwa w łożach fluidalnych połączone z mieszalniko-granulatorami szybkoobrotowymi typu high shear z napędem górnym lub dolnym oraz zintegrowaną funkcją przetwarzania materiałów wrażliwych, urządzenia do mielenia na mokro i sucho, systemy obsługi produktów, jednostki do przygotowania spoiwa i powłoki, jednostki filtracyjne oraz maszyny do tabletkowania.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, hermetycznej konstrukcji, przepływu produktu i budowy są uwzględnione, aby zapewnić pełną integrację i optymalną skuteczność procesu. Nasze usługi obejmują projektowanie, pomoc w montażu, rozruch i walidację procesu, jak również szkolenie i wsparcie techniczne. Montaż, kwalifikacja pracy i dokumentacja są zgodne z wytycznymi FDA/GAMP.

Sterowanie procesem klienta

Zaawansowana automatyka oparta na sterowniku PLC zapewnia sprawną integrację procesu z funkcjami sterowania CIP. Opcje obejmują graficzny interfejs operatorski MMI, monitorowanie i trendowanie online, zarządzanie recepturami i partiami produkcyjnymi, oznaczanie kodami kreskowymi oraz pełną integrację CIM. Sieci komunikacyjne stanowiące normę w przemyśle zapewniają pełną kompatybilność z istniejącymi strategiami sterowania, sieciami oraz systemami nadzoru w całym zakładzie.

Technologia analizy procesu

Inicjatywa PAT (technologia analizy procesowej) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków umożliwiła GEA połączenie umiejętności w zakresie projektowania wyposażenia z know-how na temat inżynierii procesu, aby zintegrować analizatory w linii (PAT) w swoich systemach w sposób, który umożliwia rzeczywisty wgląd w pracę procesu i pomaga klientom osiągnąć kluczowe cele jakościowe produktu. 

Celem inicjatywy PAT jest zapewnienie, aby produkty farmaceutyczne były produkowane z użyciem procesów, które są zrozumiałe i monitorowane, tak aby kluczowe parametry jakościowe produktów mogły być kontrolowane w sposób aktywny.

 

Rozwiązania bezpieczeństwa

Nasza wyjątkowa specjalizacja polega na integracji technologii bezpieczeństwa BUCK® w ramach kompletnych rozwiązań dla farmaceutycznych instalacji produktów stałych. Kładąc nacisk na jakość i dobre praktyki produkcyjne, ściśle współpracujemy z klientami, aby dostarczać budowane na zamówienie, pierwszorzędne rozwiązania dla projektów o różnej wielkości i złożoności.

Bezpieczeństwo i środowisko

W celu zapewnienia pełnej zgodności z krajowymi, lokalnymi i zakładowymi przepisami GEA oferuje opcje w zakresie kontroli emisji, w tym systemy odzyskiwania rozpuszczalników, filtry wylotowe oraz instalacje w pełni zhermetyzowane. W przypadku takich wymagań dostarczone mogą zostać urządzenia spełniające wymogi norm przeciwwybuchowych oraz wytrzymałości na wstrząsy.

Czyszczenie i konserwacja

Moduł CIP dla produktów stałych

Optymalizacja procesu zależy od skutecznego i wydajnego czyszczenia. Automatyzacja procesu czyszczenia zapewnia jego powtarzalność, umożliwia walidację i minimalizuje przestoje. Uznając zasadniczą rolę, jaką w dzisiejszej zaawansowanej branży przetwarzania proszku odgrywają zautomatyzowane procesy mycia w obiegu zamkniętym, GEA opracowała unikalne podejście do mycia w obiegu zamkniętym (CIP).

Schowane media: Zintegrowana konstrukcja gwarantuje, że wszystkie instalacje rurowe i przewody elastyczne dla mediów instalacji (woda, energia elektryczna, hydraulika itd.) są schowane. To czyni przestrzeń roboczą bezpieczną i niezagraconą.

Systemy CIP i WIP: Bardziej skuteczne czyszczenie to jedna z kluczowych zalet integracji systemowej. Zapewniamy sprawdzone mycie z minimalnym przestojem. GEA oferuje wbudowane funkcje CIP (opatentowane) we wszystkich swoich procesach. Każdy aspekt zintegrowanej instalacji, od wlotu do odprowadzenia, został starannie zaprojektowany, aby uzyskać maksymalną możliwość czyszczenia. System natryskowy, myjki zbiornikowe, dysze i uszczelnienia stanowią integralną część projektu naszego wyposażenia. Każda instalacja dostarczana przez GEA wyposażona jest w dopasowany system CIP lub WIP zgodny z procesem klienta.