Zaklejarki do worków elastycznych Continuous Heat Sealer/Closer

Urządzenie do ciągłego uszczelniania i zamykania SC-500 zaprojektowano po to, aby umożliwić półautomatyczne uszczelnianie i zamykanie wstępnie sklejonych worków z zawijaną górną częścią w zakładach produkujących na niewielką skalę.

Asortyment urządzeń do uszczelniania i zamykania GEA rozpoczyna się od modelu SC-500. Dostępność systemu zamykającego o ciągłym ruchu oznacza, że operator może przekazać worek do urządzenia do zamykania w celu przetwarzania, dzięki czemu ma swobodę kontynuowania napełniania i innych czynności. Oznacza to także zwiększenie ogólnej przepustowości instalacji dzięki prowadzeniu kilku czynności równocześnie. Oznacza to także mniejszy nakład pracy w porównaniu z systemami w pełni ręcznymi.

Tytuł ustępu

SC-500 to kompaktowy moduł systemu do uszczelniania i zamykania, który jest oparty na sprawdzonej technologii uszczelniania i zamykania wielościennych worków zaklejanych u góry. Przenośnik pasowy transportuje worek z jednego modułu i odprowadza uszczelniony i zamknięty worek na przenośnik na kolejnym etapie. Moduł do uszczelniania worków można ręcznie ponieść lub obniżyć, aby dopasować go do różnych rozmiarów worków.

Dla SC-500 zapewniony jest panel operatorski, aby umożliwić ustawienie, obsługę oraz monitorowanie procesu zamykania worków. Transport worka w maszynie jest sterowany za pomocą systemu przenośników pasowych z kontrolą górnej części worka za pomocą serii pasów.