Faza rozcieńczona (rzadka) Vacuum Conveying - Lean Phase

Systemy podciśnieniowe transportowania fazy rozcieńczonej lub rzadkiej co do zasady wykorzystują wydajne wentylatory wyciągowe do tworzenia podciśnienia (do 50%) w celu transportowania materiałów instalacją rurową do zbiornika odbiorczego, gdzie powietrze i produkt zostaną przefiltrowane i oddzielone. Dostępne są również systemy o niższej mocy oparte na wiatrakach.

Produkt wprowadzany jest do instalacji rurowej albo bezpośrednio, albo za pomocą urządzenia podającego (zaworu obrotowego lub podajnika ślimakowego), jeśli wymagany jest pomiar, a następnie zostaje zawieszony w strumieniu powietrza i przetransportowany ze stosunkowo dużą prędkością zależną od wielkości i gęstości cząstek. Transportowany produkt jest usuwany ze zbiornika odbiorczego w trybie ciągłym za pomocą obrotowej śluzy powietrznej lub w trybie przerywanym za pomocą zaworów. Systemy podciśnieniowe transportowania fazy rozcieńczonej lub rzadkiej co do zasady wykorzystują wydajne wentylatory wyciągowe do tworzenia podciśnienia (do 50%) w celu transportowania materiałów instalacją rurową do zbiornika odbiorczego, gdzie powietrze i produkt zostaną przefiltrowane i oddzielone. Dostępne są również systemy o niższej mocy oparte na wiatrakach.

Zastosowania

Systemy podciśnieniowe do fazy rozcieńczonej szczególnie sprawdzają się w transporcie materiałów o niskiej lub średniej pojemności na średnich dystansach, z wielu punktów do jednego punktu docelowego. Są one wszechstronne i możliwe do dostosowania, a ich niskie ciśnienie robocze pozwala na użycie tańszych rur i mocowań. Ta metoda jest często wykorzystywana w centralnych systemach odkurzania lub do wyciągania produktów z rożnych silosów, a także innych zastosowań wymagających sieci pomp podciśnienia do transportu produktu do pojedynczego punktu zbiorczego.
 

Dane techniczne

Wydajność transportu: niska lub średnia (<10 t/godz.).
Szybkości transportu: 15-30 m/s
Odległości: <100 m
Urządzenie wywołujące ruch powietrza: Wydajny wentylator wyciągowy (model Root) lub wiatrak.
Ciśnienie robocze: <50% podciśnienia
Stosunek materiału do powietrza: niski lub średni (3–15 kg/kg).

Uwaga: Wszystkie wartości podane są w przybliżeniu: prosimy o kontakt z GEA, aby dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób transportu państwa produktu.