Systemy sterowania i sprzężenia zwrotnego Control Top T.VIS® V-1 / V-20

T.VIS® V-1 / V-20 to elektryczny wskaźnik pozycji ze sprzężeniem zwrotnym i opcjonalnie zintegrowanymi zaworami elektromagnetycznymi dla liniowych zaworów procesowych o skoku do 1,18". Dzięki konstrukcji modułowej wskaźnik T.VIS® V-1 / V-20 można dostosować do indywidualnych wymogów klienta: bez zaworu elektromagnetycznego, z jednym zaworem elektromagnetycznym (dla siłowników pojedynczego działania — ze sprężyną, tylko V-1), z dwoma zaworami elektromagnetycznymi (dla siłowników podwójnego działania — bez sprężyny, tylko V-1).

Zalety T.VIS V-1 i V-20

  • Zautomatyzowane programowanie pozycji końcowej
  • Łatwa i bezpieczna obsługa bez narzędzi, brak potrzeby otwierania modułu
  • Modułowa konstrukcja
  • Możliwość ręcznej obsługi zaworu procesowego
  • Sygnały sprzężenia zwrotnego OTWARTY i ZAMKNIĘTY w standardzie
  • Możliwość ustawienia dokładności
  • Opcje: Interfejsy AS Interface i DeviceNet (T.VIS® V-1 / V-20)

Przeznaczenie

Programowalny moduł sterowania T.VIS® V-1 (Informacyjny system zaworu Tuchenhagen) służy do pneumatycznego i/lub elektrycznego połączenia zaworów VESTA (skok < 10 mm), a programowalny moduł sterowania T.VIS® V-20 do elektrycznego połączenia zaworów VESTA (maksymalny skok: 30 mm)

Moduł sterowania T.VIS® V-1 dostępny jest

  • w postaci elektrycznego wskaźnika pozycji bez zaworu elektromagnetycznego oraz
  • w postaci głowicy kontrolnej z zaworem elektromagnetycznym.

Moduł sterowania T.VIS® V-20 stanowi elektryczny wskaźnik pozycji bez zaworu elektromagnetycznego.

Moduły sterowania T.VIS® V-1 i T.VIS® V-20 składają się z elementu bazowego i pokrywy.

Element bazowy zawiera zintegrowane urządzenie pomiaru drogi, a pokrywa niezbędne elektroniczne komponenty sterowania.

Gdy moduł sterowania T.VIS® V-1 używany jest w postaci głowicy kontrolnej, zawór elektromagnetyczny zintegrowany jest w specjalnej podstawie, a przyłącza powietrza dostępne są z zewnątrz podstawy Zewnętrzne połączenie węży służy do dostarczania powietrza kontrolującego do zaworu procesowego.

Jeśli chodzi o wskaźnik pozycji, zakłada się, że pneumatyczne uruchamianie zaworu następuje za pomocą zaworu elektromagnetycznego dostarczonego przez klienta np. terminala zaworu elektromagnetycznego.

W celu pneumatycznego uruchamiania zaworu modułu T.VIS® V-20 siłownik musi być podłączony do zaworu elektromagnetycznego (zespołu zaworów elektromagnetycznych) zapewnionego przez klienta.

 

Funkcja

Funkcja modułu sterowania T.VIS® V-1 i T.VIS® V-20 opiera się na mikroprocesorze zintegrowanym z pokrywą, który zawiera oprogramowanie do obsługi, wizualizacji oraz inteligentnego wykrywania pozycji zaworu, kontroli i ewaluacji. Potencjometr czy czujnik pozycji zainstalowany w ustawniku pozycyjnym sprawdza skok zaworu i przesyła dane do mikroprocesora.

Po zaprogramowaniu wskaźnik pokazuje za pomocą kolorowych kontrolek LED pod podświetloną pokrywą stan lokalnego zaworu procesowego, który widoczny jest z daleka. 

Sprzężenie zwrotne pozycji OTWARTY / ZAMKNIĘTY oraz komunikaty o błędach udostępniane są w zależności od rodzaju komunikacji wybranej przez użytkownika jako wyjście przełączające 24 V DC lub bit danych interfejsu AS interface albo DeviceNet.

Podczas programowania zawór procesowy przesuwany jest do pozycji OTWARTY / ZAMKNIĘTY poprzez uruchomienie zewnętrznego zaworu elektromagnetycznego, aby ustalić pozycje włączone zaworu.

W przypadku głowicy kontrolnej T.VIS V-1 przekazywanie sygnałów odbywa się w taki sam sposób, jak opisany dla wskaźnika pozycji, jednak zawór elektromagnetyczny zintegrowany z elementem bazowym uruchamiany jest w zależności od sygnałów kontrolnych. Te sygnały kontrolne emitowane są automatycznie podczas programowania pozycji włączonej za pomocą mikroprocesora lub w trybie operacyjnym poprzez sterownik PLC użytkownika. W trybie ręcznym zawór elektromagnetyczny może zostać uruchomiony poprzez klawisze, które wymuszają pozycję OTWARTY lub ZAMKNIETY zaworu procesowego.

Automatyczne programowanie pozycji włączonych można w obu wersjach aktywować albo za pomocą klawiszy w pokrywie albo zewnętrznego sygnału kontrolnego (programowalne wejście).

Klawisze w pokrywie dodatkowo służą do ustawiania określonych parametrów klienta w module sterowania.