Electromix Agitator

Homogenizowanie gnojowicy przed jej wyprowadzeniem.

Mieszadło Elextromix to doskonałe urządzenie mieszające, pozwalające homogenizować gnojowicę ze zbiornika przyjmującego. Miesza części stałe z cieczą, aby zmaksymalizować skuteczność pompowania. Dobierz jedną z ośmiu dostępnych długości mieszadła do głębokości zbiornika, a jeśli zbiornik jest naprawdę głęboki, wybierz mieszadło z podwójnym śmigłem.

Kluczowe funkcje

  • Mieszadło z napędem pasowym.
  • Dostępne silniki: 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 lub 40 KM (5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22 lub 30 kW).
  • Wałek napędu z łożyskiem antywibracyjnym.
  • Śmigło o wymiarze 20" (508 mm) lub 24" (610 mm).
  • Ostrza śmigła tną włóknistą zawartość.
  • Stożkowy zbiornik zapewnia silny i stabilny punkt oparcia dla mieszadła.
  • Produkt dostępny we wersjach do zbiorników o głębokości od 6 do 20 stóp.
  • Opcjonalna osłona śmigła z regulowaną nasadką zapewniającą ochronę przed rozbryzgami.

Typowe zastosowanie

Jest stosowany do mieszania stałej gnojowicy z cieczą, aby uzyskać zawiesistą gnojowicę, którą można homogenizować na potrzeby transportu. Produktu należy używać w zestawie z pompą Electromix.

Podwójne śmigło dla mieszadła Elextromix

Można używać w głębszym zbiorniku, gdzie objętość gnojowicy utrzymuje się na stałym poziomie. Minimalny poziom gnojowicy należy utrzymywać na poziomie ponad 6 stóp (1,8 m).
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera