Suszarko-chłodziarki błyskawiczne

Flash Dryer

Urządzenie pneumatyczne służące do usuwania niezwiązanej wilgoci w zaledwie kilka sekund.

Flash dryer
W przypadku wielu produktów można stosować podwyższone temperatury osuszania, ponieważ w wyniku odparowywania wilgoci z powierzchni następuje natychmiastowe schłodzenie suchego gazu bez istotnego podniesienia temperatury produktu, które mogłoby obniżyć jego jakość.

Proces suszenia błyskawicznego

Mokry materiał jest umieszczany w strumieniu podgrzanego powietrza (lub gazu), które przepycha go przez kanał osuszający. W wyniku zastosowania ciepła ze strumienia powietrza materiał ulega osuszeniu w czasie przesuwania. Produkt jest oddzielany za pomocą cyklonów i/lub filtrów workowych. Zazwyczaj po cyklonach umieszcza się jeszcze płuczki i/lub filtry workowe, aby ostatecznie oczyszczać gazy wylotowe, które powinny spełniać aktualne wymogi z zakresu emisji. 

Aby dodatkowo zwiększyć wydajność termiczną oraz gdy wymagana jest intertyzacja, zastosować można recykling gazów wylotowych. Takie częściowe oczyszczanie gazów można zastosować we wszystkich naszych systemach suszenia strumieniem powietrza oraz zmodernizować nim istniejące instalacje suszące u klienta. 

Suszarki błyskawiczne były używane do suszenia produktów w wielu przemysłach, w tym w rolnictwie, przemyśle chemicznym i minerałów. Przetwarzać można szeroki zakres materiałów wsadowych, w tym proszki, ciasta, granulki, płatki, pasty, żele i zawiesiny. W przypadku zawiesin, past lub lepkich materiałów potrzebne jest ponowne mieszanie wsadu mokrego z pewną dawką suchego produktu, aby wyprodukować dobrze przygotowany materiał.

Pneumatyczny przenośnik chłodzący

Pneumatyczne chłodziarki oferują prostą i niezawodną metodę chłodzenia i transportu suszonego produktu. W wielu przypadkach powietrze otoczenia osiąga pożądany współczynnik chłodzenia. W miarę potrzeb można osiągnąć wyższą wydajność chłodzenia oraz precyzyjniejszy stopień kontroli z klimatyzowanym powietrzem o kontrolowanej wilgotności i temperaturze.

Cechy

  • Krótki czas zalegania
  • Możliwość zastosowania zbiornika buforowego lub systemu powtórnego mieszania.
  • Możliwość zaprojektowania z myślą o obwodzie otwartym albo częściowym odzysku gazu.
  • Możliwość zaprojektowania pod kątem pracy w atmosferze obojętnej.
  • Prosta konstrukcja z kilkoma ruchomymi częściami.

Korzyści

  • Wyższa jakość produktu.
  • Możliwość integracji z różnymi systemami odwadniania oraz przetwarzania kruchych i niekruchych materiałów mokrych.
  • Sprzyja oszczędnościom energetycznym oraz integracji systemu.
  • Umożliwia obsługę z rozpuszczalnikami i pozwala je odzyskiwać.
  • Efektywność kosztowa i niezawodność przy niższych kosztach konserwacji i wymogach czyszczenia — dobra propozycja pod kątem regularnych zmian wsadu.

Schemat procesu

Schemat procesu suszenia błyskawicznego

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.