Systemy gromadzenia danych Data Capture System ZEVODAT-C1™

Model startowy dla technologii pomiarowej systemów poboru

Model startowy

Urządzenie typu ZEVODAT–C1™ to model startowy dla technologii pomiarowej systemów poboru, który dodatkowo oferuje podstawową funkcję gromadzenia danych z kompletnym rejestrowaniem i zapisem trasy, a także:

  • Pomiar Ilości i temperatury 
  • Wydruk vouchera dla dostawcy 
  • Sterowanie urządzeniem do próbkowania 
  • Identyfikację kierowcy i dostawcy 
  • Transfer danych
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?