Liofilizator CONRAD™ Freeze Dryer

Dla wielu producentów żywności oraz napojów liofilizacja jest atrakcyjna, ponieważ w nieinwazyjny sposób pozwala zachować pierwotny kształt, kolor, smak i wartości odżywcze produktu. Liofilizator CONRAD™ umożliwia to wszystko w wielkiej skali.

Instalacja do liofilizacji CONRAD™ została zaprojektowana do ciągłego przetwarzania na dużą skalę produktów takich jak herbata, owoce i warzywa, mięso i owoce morza oraz gotowe posiłki. Liofilizator CONRAD™ jest sercem większości zakładów do liofilizacji kawy rozpuszczalnej, w których słynie nie tylko z dostarczania wspaniałych produktów, lecz również z niezawodności.

Proces suszenia

Liofilizatory CONRAD przepływ 1200 x 675

Proces realizowany przez urządzenie CONRAD™ jest w pełni zautomatyzowany oraz wiąże się z obecnością minimalnej liczby pracowników potrzebnych do zachowania ciągłości pracy. Wszystkie parametry procesu i sterowania są ostrożnie kontrolowane, monitorowane i rejestrowane.

Produkt jest przygotowywany, zamrażany i ładowany na tace CONRAD™, a następnie kierowany do liofilizatora. Wszystko jest ważone, aby zapewnić prawidłową objętość na każdej tacy w celu idealnej liofilizacji. Tace są ładowane do suszarki i poprzez wydajny system śluzy powietrznej trafiają na podnośnik wlotowy wewnątrz komory CONRAD™. Gdy na podnośniku znajduje się pełny stos tac z produktem, cały stos jest przesuwany w kierunku pierwszej strefy suszenia. Później dodawane są następne stosy, kolejno przesuwane przez dalsze strefy suszenia w suszarce — każda z nich jest dostosowana do żądanych parametrów suszenia. Gdy tace trafiają do podnośnika wylotowego w suszarce, są rozładowywane, ponownie przechodzą przez śluzę powietrzną, a produkt jest zdejmowany z tac.

Para pochodzące z procesu liofilizacji jest gromadzona w specjalnych skraplaczach. Aby zapewnić ciągłość procesu, wszystkie liofilizatory CONRAD™ wyposażono w system ciągłego odladzania, który automatycznie usuwa lód ze skraplaczy bez utraty podciśnienia roboczego.

Liofilizatory CONRAD™ wyposażone są w wewnętrzny skraplacz pary z wbudowanym i charakterystycznym dla GEA systemem odladzania. W porównaniu systemami zewnętrznych skraplaczy nie tylko pozawala zaoszczędzić przestrzeń, jest również bardziej niezawodny, nie powoduje utraty produktu oraz pochłania mniej energii, a przez to zapewnia lepszą ogólną wydajność sprzętu.

Szczegóły projektowe

Szafa: Długa cylindryczna komora zaprojektowana do pracy pod ciśnieniem. Z przodu (wewnątrz szafy) znajduje się podnośnik do układania tac z zamrożonym produktem. Każda taca jest wsuwana do szafy przez unikatowo zaprojektowany system śluzy powietrznej, który pozwala wprowadzać tace bez utraty podciśnienia, ponieważ miałoby to negatywny wpływ na proces sublimacji. Gdy na podnośniku znajduje się już kompletny stos, jest on pchany w kierunku pierwszej strefy suszenia, gdzie temperatura rozgrzanych płyt jest dostosowywana do typu, składu i zawartości wody w przetwarzanym produkcie.
Układane są kolejne stosy, po kolei popychane przez różne dalsze strefy suszenia w szafie. Warunki obecne w każdej strefie są regulowane tak, aby zapewnić optymalne parametry suszenia. Gdy tace w stosie pojawiają się przy wylocie suszarki, podnośnik rozładowuje je, po czym ponownie przechodzą one przez śluzę powietrzną. Wysuszony produkt jest zdejmowany z tacek i przenoszony do pomieszczenia magazynowego.
 
Liofilizatory CONRAD produkty 1200 x 675

Płyty grzewcze: Są produkowane z anodowego aluminium i umieszczane wewnątrz szafy, aby dostarczyć energię potrzebną do procesu liofilizacji. Przez system przepływa gorąca woda, aby zapewnić wydajny transfer ciepła na produkt. Odbywa się to przez napromieniowanie. Podczas procesu suszenia przez wymrażanie regulowana może być temperatura wody, aby osiągnąć optymalny czas odparowania oraz uniknąć przegrzania produktów. Po prawidłowym załadowaniu do szafy tace z produktem są umieszczane pomiędzy płytami grzewczymi na potrzeby optymalnego transferu ciepła. Należy uważać, aby tace z produktem nie stykały się bezpośrednio z płytami grzewczymi, żeby uniknąć uszkodzenia produktu.

Skraplacze pary: Są instalowane w szafie, aby skraplać parę wodną na potrzeby ciągłego procesu odladzania. Gdy jeden ze skraplaczy pary musi zostać odlodzony (zazwyczaj po godzinie), dana część jest odcinana, a druga zaczyna realizować funkcję skraplania. Aby roztopić nagromadzony lód, do pomieszczenia wprowadzona zostaje para wodna (para z podciśnieniem) o temperaturze 25°C.

Para wodna skrapla się na zimnej, oblodzonej powierzchni skraplacza, stapiając w ten sposób lód. Aby odlodzony skraplacz powrócił do trybu roboczego, pozostała w komorze skraplacza para musi zostać skroplona poprzez schłodzenie, aż osiągnięte zostaną odpowiednie warunki temperatury roboczej i podciśnienia. Bezpośrednie przełączenie, gdy wymagany jest cykl odlodzenia, może być teraz osiągnięte bez utraty podciśnienia roboczego.

Magazynowanie w chłodni: Puste tace są kierowane z powrotem do napełnienia zamrożonymi produktami za pomocą zewnętrznie połączonego podnośnika i systemu przenośnego.