Wirówka Odstojniki do mleka, serwatki i fosforanu wapnia

Odstojniki GEA są stosowane w przemyśle mleczarskim, aby ulepszyć jakość mleka. Najważniejszą częścią oczyszczania mleka jest oddzielanie substancji stałych niezawierających mleka (NMS).

Nasze odstojniki są przeznaczone zwłaszcza do oddzielania cieczy od substancji stałej. Specjalna konstrukcja tego urządzenia umożliwia osiągnięcie optymalnego poziomu oddzielania zanieczyszczeń. Mogą posłużyć do oczyszczania mleka surowego na ciepło lub zimno.

Zalety odstojników do oczyszczania mleka z użyciem filtrów

Jedną z największych wad filtrów jest spadek natężenia przepływu z biegiem czasu z powodu coraz grubszych nawarstwień osadów. Okres eksploatacji jest ograniczony. Całe mleko przepływa przez warstwę filtra. Wywołuje to możliwe problemy bakteriologiczne z uwagi na porywanie cieczy; zachodzi ryzyko rozwoju bakterii w warstwie filtra, a tym samym ponownego skażenia mleka. Co więcej, jeżeli występują pęknięcia w tkance filtra, efekt oczyszczania ulega znacznej redukcji. Czyszczenie filtrów po produkcji jest także niesłychanie mozolnym procesem.

Zalety dla klienta

GEA z reguły dostarcza odstojniki z systemem dopływu hydrosoft. System ten łączy zalety GEA softstream z dopływem hydrohermetycznym.

 • Adekwatne przekroje przepływu oznaczają niskie ciśnienie dopływu.
 • Optymalna konstrukcja oznacza większą elastyczność ilości dopływu
 • Brak żebrowań w komorze dopływu oznacza brak sił ścinających, a zatem delikatną obróbkę produktu
 • Uszczelnienie hydrauliczne oznacza brak powietrza uwięzionego w produkcie

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Zasada działania odstojników

Oczyszczone mleko przepływa do wewnątrz i dostaje się do komory pompy dośrodkowej. Mleko zostaje wydobyte z obracającego się bębna wirówki pod ciśnieniem i bez piany za pomocą stacjonarnej pompy dośrodkowej. Substancje stałe wyślizgują się na zewnątrz i zbierają w podwójnej komorze substancji stałych w kształcie stożka. System hydrauliczny odprowadza substancje stałe z bębna w odstępach, które można wybrać. Wyrzucanie jest prowadzone przy pełnej prędkości bębna.

Procesy w przestrzeni międzytalerzowej

Wirówka — Odstojnik MSE do mleka lub serwatki

Duża liczba indywidualnych komór oddzielania ułożonych równolegle pomiędzy talerzami dzieli strumień mleka na wiele cienkich warstw. To skraca drogę sedymentacji do minimum. Cząstkę stałą uznaje się za odwirowaną, gdy dotrze do dolnej powierzchni talerza górnego. Tutaj prędkość przepływu jest mała. Cząstka nie jest dalej porywana z przepływem, lecz wyślizguje się na zewnątrz pod wpływem siły odśrodkowej. Na końcu talerza opuszcza komorę oddzielania.

Wyrzucanie z bębna

Oprócz regulowanych wyrzutów częściowych, system strumieniowy GEA umożliwia także zupełne opróżnienie bębna.
 
W przypadku wyrzutu całkowitego zostaje odprowadzona cała zawartość bębna. Dopływ do separatora musi zostać chwilowo zatrzymany, aby to zrobić. Wyrzuty całkowite oczyszczają wszystkie powierzchnie wewnątrz bębna za sprawą bardzo dużych prędkości przepływu. Jest to szczególnie ważne w przypadku chemicznego mycia w obiegu zamkniętym (CIP) linii i separatora. Wyrzuty całkowite z separatora podczas mycia w obiegu zamkniętym (CIP) gwarantują optymalne rezultaty.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Dane techniczne i wydajność

Odstojniki GEA są dostępne z pasem płaskim lub wbudowanym napędem bezpośrednim. Samoczyszczący bęben sprawia, że urządzenie nadaje się do w pełni automatycznego mycia w obiegu zamkniętym (CIP). Wszystkie części mające styczność z produktem wykonano ze stali nierdzewnej. Dostępne są uszczelki wykonane z materiałów zatwierdzonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Dopływ i odpływ produktu w bębnie są hydrohermetycznie uszczelnione i nie posiadają uszczelnień mechanicznych.

Dostępne rodzaje urządzeń

Wirówka — Odstojnik MSC do fosforanu wapnia

Odstojniki do mleka lub serwatki z płaskim napędem pasowym

 • GEA ecoclean 
 • GEA ecoclear
 • MSE

Odstojniki do mleka lub serwatki z wbudowanym napędem

 • MSI

 Odstojniki do odzysku fosforanu wapnia

 • MSC

 Higieniczna konstrukcja urządzeń posiada certyfikat zgodności z normami sanitarnymi 3-A.

Wydajność

Mleko lub serwatka

 • GEA ecoclean:
  Oczyszczanie mleka lub serwatki: 15 000 l/godz.

 • GEA ecoclear:
  Odtłuszczanie mleka: 3000 l/godz. — 10 000 l/godz.
  Standaryzacja mleka: 3000 l/godz. — 15 000 l/godz.

 • MSE / MSI:
  Oczyszczanie mleka lub serwatki: 10 000 l/godz. — 75 000 l/godz.

 • MSC:
  Wydajność oczyszczania przez DCP: 3000 l/godz. — 9000 l/godz.

Standardowy zakres dostawy

Urządzenia typu ecoclean / ecoclear / MSE:

 • Trójfazowy silnik AC
 • Rama fundamentowa
 • Narzędzia specjalne
 • Podstawowe części zamienne
 • Olej przekładniowy

Dodatkowo dla typu ecoclear:

 • Ręczne sterowanie przepływem dla recyrkulacji koncentratu

Dodatkowo dla typu MSC:

 • Zintegrowany zbiornik na substancje stałe

Dodatkowo dla urządzenia typu MSI:

 • Sterowanie napędami (MCC)
 • Monitorowanie stanu w celu proaktywnej konserwacji

Opcje

Urządzenia typu ecoclean / ecoclear / MSE / MSI / MSC:

 • Zbiornik na substancje stałe lub odprowadzenie substancji stałych
 • Sterowanie przepływem nadawy
 • Sterowanie ciśnieniem wstecznym
 • Sterowane procesem (PLC)

Dodatkowo dla typów ecoclean / ecoclear / MSE / MSC:

 • Sterowanie napędami (MCC)

Dodatkowo dla typów MSC / MSE:

 • Monitorowanie stanu w celu proaktywnej konserwacji

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA