Wysokowydajny separator PROFI System for Kieselguhrfree Beer Clarification

Filtracja piwa PROFI to połączenie wysokowydajnej wirówki z filtracją membranową. Umożliwia optymalną filtrację piwa bez ziemi okrzemkowej.

Separator GEA z opatentowanym delikatnym (hydrohermetycznym) dopływem, zapobiegającym oddziaływaniu sił ścinających na produkt, pozwala zachować żywotność drożdży. Znacznie ulepszone klarowanie.

Proces:

Niefiltrowane piwo zawierające drobne i duże cząstki stałe jest wprowadzane do obracającego się bębna i oczyszczane w zestawie tarcz. Duże cząstki ześlizgują się do przestrzeni cząstek stałych bębna i są w sposób nieciągły odprowadzane. Oczyszczona ciecz, która wciąż zawiera drobne cząstki stałe, jest odprowadzana pod ciśnieniem przez pompę dośrodkową. To wstępnie oczyszczone piwo jest przekazywane do niemal wolnego od retentatu membranowego systemu filtracyjnego. Tutaj wstępnie oczyszczone piwo z drobnymi cząstkami stałymi przechodzi przez moduły filtrujące z włókna kanalikowego. Oczyszczone piwo zostaje następnie przekazane do stacji pakowania. Nie jest wymagany system do recyklingu retentatu w zbiorniku.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?