Zawory podwójne 24/7 PMO Valve® typu M/2.0

Zawór 24 / 7 PMO Valve® 2.0 jest standaryzowany i dostosowany do użytku w systemach zgodnych z PMO. Nazwa 24 / 7 PMO Valve® stanowi zarejestrowany znak towarowy GEA. Obejmuje ona zawory podwójne, autoryzowane do użytku w systemach zgodnych z PMO, gdzie występuje podnoszenie gniazda w celu czyszczenia komory wyciekowej, podczas gdy produkt transportowany jest inną rurą. Dzięki temu operatorzy systemu mają możliwość czyszczenia wszystkich części zaworu będących w kontakcie z produktem równocześnie z trwającym procesem produkcji. W ten sposób zawory te umożliwiają nieprzerwaną produkcję w trybie 24/7.

Przykłady zastosowań

Zakłady mleczarskie podlegające Rozporządzeniu w sprawie pasteryzowanego mleka (PMO) używają tego zaworu we wszystkich niesterylnych strefach procesowych, np. przyjmowania mleka, systemach magazynowania i dystrybucji mleka surowego, wyjściach i wejściach pasteryzatorów oraz liniach napełniających. Metoda ta zapobiega wszelkiemu mieszaniu się zawartości przewodu produktowego i przewodu transportującego czynniki czyszczące.

Oddzielanie mixproof

Zawór VARIVENT® 24 / 7 PMO Valve® 2.0 jest praktycznie wyłącznie używany w zakładach mleczarskich podlegających Rozporządzeniu w sprawie pasteryzowanego mleka (PMO). Dotyczy to głównie mleczarni w Stanach Zjednoczonych. Zawory te wykorzystywane są, aby odciąć możliwość mieszania się niekompatybilnych produktów na złączach rur.

Gdy zawór jest zamknięty (pozycja wyłączona), między oddzielonymi rurami znajdują się zawsze dwa uszczelnienia. Jeżeli jedno uszczelnienie posiada wady, spowodowany nimi wyciek będzie kierowany przez otwór wyciekowy na obrzeża bez mieszania się z produktem w drugiej rurze.

Rozmiary
Zawory podwójne
Średnica zewnętrzna 1" – 6"
 
Schemat wyboru zaworu: Zawory odcinające mixproof z podnośnikiem
ZastosowanieUszczelnienieFunkcjaRodzaj
Uszczelnienie osiowe (wycieki przy przełączaniu)System modułowyZawór podwójny
Typ D_L, D_C
Uszczelnienie osiowe (wycieki przy przełączaniu)Z ochroną przed uderzeniem hydraulicznymZawór podwójny ze stabilizatorem, typ B_L, B_C
Uszczelnienie promienisteZ ochroną przed uderzeniem hydraulicznymPodwójny zawór uszczelniający promienisty, typ R_L, R_C
Uszczelnienie osiowe (wycieki przy przełączaniu)Produkty lepkie lub z dużymi cząstkamiPodwójny zawór o dużym skoku, Typ D_L/V, D_C/V
Asortyment produktów, możliwość czyszczenia kretemUszczelnienie promienisteCzyszczenie rury
Z góry
Oczyszczany kretem zawór podwójny, pozycja odwrócona
Typ L_HL, L_HC
Asortyment produktów, możliwość czyszczenia kretemUszczelnienie promienisteCzyszczenie rury z dołuOczyszczany kretem zawór podwójny, pozycja pionowa, typ L_SL, L_SC
Zgodnie z Rozporządzeniem PMOUszczelnienie promienisteZ dopuszczalnym podnoszeniem gniazda24/7 PMO Valve 2.0,
Typ M/2.0

Mycie komory wyciekowej

Siłownik podnoszący

Zawory zawsze wyposażone są w siłownik podnoszący, który pozwala na indywidualne podnoszenie poszczególnych przepon zaworu podczas określonego procesu czyszczenia rury. Zawór 24/7 PMO Valve® 2.0 spełnia surowe wymogi Rozporządzenia w sprawie pasteryzowanego mleka (PMO) i posiada certyfikat zgodności ze standardem 3-A 85-02 w zakresie podnoszenia, gdy produkty mleczne transportowane są inną rurą.

W tym przypadku czynniki czyszczące przechodzą przez uszczelnienie podniesionej przepony zaworu, czyszczą komorę wyciekową, a następnie wypływają przez otwór wyciekowy na obrzeża. Dlatego też możliwe jest czyszczenie wszystkich powierzchni, które mają kontakt z produktem, w tym powierzchni uszczelnienia przepony zaworu.

Czyszczenie powierzchni stabilizatora

Artykuł „pozycja 12p. czyszczenie i dezynfekcja opakowań i sprzętu” rozporządzenia PMO stanowi, że każda powierzchnia mająca kontakt z produktem musi być czyszczona przynajmniej raz dziennie. Dlatego zawór 24 / 7 PMO Valve® 2.0 wyposażony jest w urządzenie czyszczące stabilizator w standardzie. Podczas podnoszenia dolnej przepony zaworu automatycznie pozostaje luka pomiędzy dolnym uszczelnieniem stabilizatora a przeponą zaworu.Czynniki czyszczące mogą się wtedy dostać do urządzenia czyszczącego stabilizatora i wyczyścić powierzchnie stabilizatora. W ten sposób zawór spełnia wymogi punktu 12p. Rozporządzenia PMO bez potrzeby podejmowania dodatkowych środków. Opcjonalnie jednak zawory mogą być dostarczane bez urządzenia czyszczącego stabilizator, jeżeli powierzchnia będzie czyszczona w inny sposób, np. poprzez pełen skok podczas ciśnienia.

24 / 7 PMO Valve® 2.0

Proszę zapoznać się z katalogiem, aby uzyskać więcej informacji.

Dane techniczne wersji standardowej
24 / 7 PMO Valve® 2.0
Materiał w styczności z produktem1,4404 / AISI 316 L
Materiał bez styczności z produktem1,4301 / AISI 304
Materiał uszczelki w styczności z produktemEPDM, FKM, HNBR
Temperatura otoczenia0 — 45°C
Ciśnienie dostarczanego powietrza6 barów (87 psi)
Ciśnienie produktu10 barów (101 psi)
Powierzchnia w styczności z produktemRa ≤ 0,8 μm
Zewnętrzna powierzchnia obudowyMatowana
System sterowania i sprzężenia zwrotnegoDo wyboru, sprzężenie zwrotne wszystkich pozycji zaworu jest wymagane zgodnie z PMO
Rodzaj siłownikaPneumatyczny siłownik powietrze/sprężyna
Armatura przyłączeniowaKońcówka spawana
IdentyfikacjaPrzylepna etykieta identyfikująca
Wersja gniazda zaworuSpawany pierścień
CertyfikatyEHEDG, A3, CE