Produkty stałe

Miałkie proszki do wdychania

Inhalacja to często preferowana metoda administrowania leków w przypadku chorób płuc, oferuje liczne korzyści zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego w zakresie podawania szczepionek i innych leków biologicznych.

Miałkie proszki do wdychania

Składnik czynny wielu produktów do wdychania, takich jak leki przeciw astmie, działa na komórki mięśni dróg oddechowych płuc. Tego rodzaju leki mogą jednak stać się nieskuteczne, gdy cząstki zbiorą się w inhalatorze. Ponadto, aby zapobiec osadzaniu cząstek stałych w jamie ustno gardłowej przez suche aerozole proszkowe — a także w inhalatorze — dozowane cząstki powinny mieć średnicę geometryczną wynoszącą 1-3 µm oraz gęstość masy wynoszącą około 1 g/cm³. 

Leki do wdychania są z reguły rozpuszczone w systemie wodnym, takim jak roztwór soli izotonicznej i rozpylane pod wysokim ciśnieniem, aby uzyskać nebulizowane cząstki. Roztwór płynny jest pompowany przez zawór homogenizatora pod ciśnieniem 500-1000 barów z wykorzystaniem procesu jednoetapowego, w trakcie którego cząstki półpłynne zostają rozproszone w cieczy. 

Homogenizacja wysokociśnieniowa umożliwia redukcję rozmiaru średnich i dużych cząstek oraz stabilizuje zawiesinę wskutek mniejszego tempa sedymentacji. Ponadto eliminuje ryzyko biologiczne i zapewnia lepszą tolerancję substancji drażniących, jak również udoskonala klarowność i przejrzystość przetwarzanego produktu.

Oprócz pełnej gamy wysokiej jakości urządzeń do homogenizacji, GEA oferuje także rozwiązania w zakresie miksowania, łączenia, suszenia natryskowego oraz mikronizacji w celu wytwarzania produktów do inhalacji (suchych proszków i zawiesin), jak również niezrównany poziom fachowej wiedzy na temat projektu i układu właściwej instalacji: od wymiarów zbiornika po zawory oraz schemat orurowania i oprzyrządowania 3D, a także od prac badawczo-rozwojowych po produkcję na pełną skalę.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami